Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :714886
Ultimele 24H:307
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta
Tarife*


Lista tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile subordonate poate fi vizualizata accesand urmatorul link

Nr.Crt.Grupe de serviciiCodul ServiciuluiDenumirea serviciuluiUnitatea de masuraTariful (lei / unitate de masura)
1.Avize, receptii si furnizare date
1.1.Avize si receptii1.1.1.Aviz incepere lucrarilucrare100
1.1.2.Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre ha200, dar nu mai mult de 1.500
1.1.3.Receptie lucrari fotogrammetrice ha10, dar nu mai mult de 2.000
1.2.Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie1.2.1.Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de oreora15
1.2.2.Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOSora0
1.2.3.Harti si planuri cadastrale si topografice tiparitefoaie de harta40
1.2.4.Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster foaie de harta30
1.2.5.Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial strat pe foaie de harta120
1.2.6.Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D punct15
1.2.7.Copii certificate ale planurilor si hartilorfoaie de plan/harta30
1.2.8.Plan parcelar in format digital ha5
1.2.9.Plan parcelar analogic plan20
1.2.10.Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m km220
1.2.11.Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m km2100
1.2.12.Aerofotogramefotograma150
1.2.13.Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 mkm210
1.2.14.Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 mkm250
1.2.15.Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 mkm2 15
2.Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1.Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale2.1.1.Receptie si infiintare carte funciaraimobil/u.i. 120
2.1.2.Receptie (nr. cadastral) imobil/u.i. 60
2.1.3.Infiintare carte funciara imobil/u.i. 60
2.2.Dezmembrare/ Comasare2.2.1.Receptie dezmembrare/comasare imobil rezultat/u.i. rezultata 60
2.2.2.Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara imobil rezultat/u.i. rezultata 60
2.2.3.Dezmembrare pentru exproprieriimobil rezultat/u.i. rezultata 10
2.3.Intabulare sau inscriere provizorie2.3.1.Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice valoarea din act 0,5%
2.3.2.Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legiivaloarea din act 0,15%
2.3.3.Ipoteca/Privilegiuoperatiune 100/ imobil + 0,1% din valoa rea creantei garan tate
2.3.4.Imobile expropriateimobil 50
2.4.Notare2.4.1.Fuziune/Divizare imobil 0,5%
2.4.2.Alte notari (inclusiv radierea) operatiune60
2.5.Rectificare2.5.1.Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil imobil0
2.5.2.Rectificare limite imobil si modificare suprafata imobil120
2.5.3.Reconstituire carte funciara carte funciara 0
2.6.Actualizare informatii tehnice 2.6.1.Inscriere constructii imobil 60 + 0,05% din valoarea de impozi tare a construc tiei
2.6.2.Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice imobil 60
2.7.Consultare/ Informare2.7.1.Consultare documente din arhiva15 minute 10
2.7.2.Extras de carte funciara pentru informareimobil20
2.7.3.Extras de carte funciara pentru autentificare imobil40
2.7.4.Certificat de sarcini certificat 100
2.7.5.Copii certificate din mapa de acte si carti funciare fila5
2.7.6.Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietaruluiproprietar/birou de cadastru si publicitate imobiliara sau sector al municipiului Bucuresti100
2.7.7.Extras din planul cadastral, pe ortofotoplanimobil15


Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

Nr.Crt.DenumireaUnitate de masuraTaxa (lei / unitate de masura )
1.Autorizare
1.1.Autorizarea persoanelor fizicepersoana400
1.2.Autorizarea persoanelor juridicepersoana 2.000* Valoarea taxei de urgenta este de 4 ori taxa normala