Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :1109829
Ultimele 24H:189
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta
Termene de solutionare

Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Nr.Crt.Grupe de serviciiCodul ServiciuluiDenumirea serviciuluiTermene (zile lucratoare)Termen in regim de urgenta (zile lucratoare)
1.Avize, receptii si furnizare date
1.1.Avize si receptii1.1.1Aviz incepere lucrari72
1.1.2.Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre 155
1.1.3.Receptie lucrari fotogrammetrice 2010
1.2.Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie1.2.1.Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore31
1.2.2.Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS31
1.2.3.Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite31
1.2.4.Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster 31
1.2.5.Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial 31
1.2.6.Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D 31
1.2.7.Copii certificate ale planurilor si hartilor31
1.2.8.Plan parcelar in format digital 31
1.2.9.Plan parcelar analogic 31
1.2.10.Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m 31
1.2.11.Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m 31
1.2.12.Aerofotograme31
1.2.13.Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m31
1.2.14.Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m31
1.2.15.Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m31
2.Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
2.1.Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale2.1.1.Receptie si infiintare carte funciara186
2.1.2.Receptie (nr. cadastral) 114
2.1.3.Infiintare carte funciara 114
2.2.Dezmembrare/ Comasare2.2.1.Receptie dezmembrare/comasare 73
2.2.2.Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara 73
2.3.Intabulare sau inscriere provizorie2.3.1.Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice 72
2.3.2.Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice 72
2.3.3.Ipoteca/Privilegiu21
2.4.Notare2.4.1.Notare/Radiere in/din cartea funciara 42
2.5.Rectificare2.5.1.Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil 1-
2.5.2.Reconstituire carte funciara 31
2.6.Actualizare informatii tehnice 2.6.1.Inscriere constructii 155
2.6.2.Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice 155
2.6.3.Actualizare informatii tehnice 155
2.6.4.Anulare operatiuni cadastrale 103
2.7.Consultare/ Informare2.7.1.Consultare documente din arhiva1-
2.7.2.Extras de carte funciara pentru informare21
2.7.3.Extras de carte funciara pentru autentificare 21
2.7.4.Certificat de sarcini 42
2.7.5.Copii certificate din mapa de acte si carti funciare 21
2.7.6.Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului103
2.7.7.Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan 31
2.7.8.Certificat privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa date de identificare ale acestuia (judet localitate strada numar)103
2.7.9.Referat consultare registru proprietari la nivel national186
*) In situatia prestarii unor servicii pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
**) Serviciile solicitate online, a caror plata se face prin aplicatia E-payment, se furnizeaza de indata, daca informatia este disponibila in mediul electronic.