Aplicatii utile

RENNS si RAN

Cadastru General

Despre institutie

Informatii

Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :882059
Ultimele 24H:146
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta
Anunturi :

eterra ANUNT
Rezultate Examen Autorizare in data de 22.10.2020

eterra ANUNT
Examen Autorizare in data de 22.10.2020 ora 9 la sediul OCPI Constanta

eterra ANUNT
OCPI Constanta anunta ca au fost transmise UAT Mihail Kogalniceanu extrasele de carte funciara pentru informare si extrasele de plan cadastral pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale nr 31, 69 si 70 în care s-au încheiat lucrarile de înregistrare sistematica în cadrul PNCCF, pentru a fi comunicate tuturor persoanelor interesate
EXCEL Anexa_1_pt UAT

eterra ANUNT
OCPI Constanta anunta ca au fost transmise UAT Ostrov extrasele de carte funciara pentru informare ?i extrasele de plan cadastral pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale nr 18 ?i 37 în care s-au încheiat lucrarile de înregistrare sistematica în cadrul PNCCF, pentru a fi comunicate tuturor persoanelor interesate

eterra Rezulatele examenului de autorizare din data de 16.09.2020

eterra COMUNICAT DE PRESA - Aproape 300 de terenuri agricole din comuna Baneasa, judetul Constanta, au fost înregistrate în evidentele de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de înregistrare sistematica a proprietatilor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta

eterra Va comunicam BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA EXAMEN AUTORIZARE CAT C si BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA EXAMEN AUTORIZARE CAT B

eterra Va comunicam ca peste 800 de terenuri agricole din comuna Oltina, judetul Constanta, au fost înregistrate în evidentele de cadastru si carte funciara, gratuit pentru ceta?eni, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de înregistrare sistematica a proprietatilor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara (ANCPI) prin Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta

eterra Va comunicam ca in urma lucrarilor de inregistrare sistematica se va trece la inlocuirea vechilor evidente , astfel va recomandam ca pana la data 15.09.2020 estimative sa nu se mai inregistreze noi cereri pe UAT Oltina sectoare : 28,29,42,46 atasam si adresa

eterra Anunt Examen autorizare in data de 14.09.2020 la sediul OCPI Constanta

eterra Anunt consultare piata inchiriere spatiu arhiva

eterra OCPI Constanta transmite urmatorul Comunicat de presa

Aproape 750 de terenuri agricole din doua comune din judetul Constanta au fost inregistrate in evidentele de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietatilor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) prin Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta.

eterra Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica PNCCF pe UAT Mihail Kogalniceanu sectoare 31,69,70

eterra In atentia tuturor persoanelor interesate Avand in vedere solicitarile avand ca obiect copii conforme cu originalul din arhiva O.C.P.I. Constanta dupa schita cadastrala pentru imobilele ce au facut obiectul lucrarilor de inregistrare sistematica, va comunicam ca documentele emise in urma finalizarii inregistrarii sistematice sunt extrasele de carte funciara pentru informare si extrasele din noul plan cadastral

eterra Aproape doua mii de imobile din comuna Ghindaresti, judetul Constan?a, au fost masurate si urmeaza sa fie intabulate. Rezultatele lucrarilor de cadastru general au fost afisate atat la sediul Caminului Cultural Ghindaresti, cat si pe site-ul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta si al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Persoanele interesate au la dispozitie 60 de zile (in intervalul 06.07.2020-04.09.2020) pentru a depune contestatii sau cereri de rectificare.

eterra Va rugam sa ne trimiteti pana pe data de 10.07.2020 propunerile privind modificarea Regulamentului privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor juridice si fizice aprobat prin Ordinul 107/2010

eterra OCPI Constanta face urmatorul anunt : Aproape 9.000 de carti funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii imobilelor din doua unitati administrativ-teritoriale (UAT) din judetul Constanta, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (P.N.C.C.F) sustinut de Guvernul Romaniei. Lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I), prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I) Constanta.

eterra OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din UAT Ghindaresti, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

eterraAgentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a initiat o procedura de licitatie deschisa pentru achizitionarea serviciilor de înregistrare sistematica în Sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 246 de unitati administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de judete.
Lucrarile de cadastru general sunt finantate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 (POR).
Printre acestea se numara si 14 comune din judetul Constanta. Atasat gasiti lista celor 14 UAT-uri din judetul Constanta pentru care au fost demarate procedurile de atribuire.

eterra
ANUNT DE PRESAOCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 66 din UAT ADAMCLISI, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
UAT ADAMCLISI
Data de inceput a afisarii: 22.06.2020
Data de sfarsit a afisarii: 21.08.2020
Adresa locului afi?arii publice: Str. Traian, nr. 39, localitatea Adamclisi, Comuna ADAMCLISI
Repere pentru identificarea locatiei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI ADAMCLISI
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei, cu respectarea dispozi?iilor legale privind obligatiile persoanelor pe perioada starii de alerta si pe site-ul Agentiei Na?ionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra
ANUNT DE PRESA


OCPI Constanta, 12.06.2020

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta va relua activitatea de relatii cu publicul începând cu data de 15.06.2020. Persoanele fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate, notarii publici si celelalte categorii de persoane care au acces, pe baza de user si parola, la sistemele informatice ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vor continua sa utilizeze aceste servicii on-line.

Ghiseele din cadrul OCPI Constanta vor functiona, începând cu data de 15.06.2020, dupa urmatorul program:
- Luni - Joi - în intervalul orar 09.00 - 13.00
- Vineri - în intervalul orar 09.00 - 12.00

Totodata, conducerea OCPI Constanta va programa si sustine audiente în regim normal, începând cu data de 15.06.2020.
Sesizarile, petitiile si memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronica sau posta.

Purtator de cuvânt: Veronica MANDILA
E-mail: veronica.mandila@ancpi.ro

eterra
Inchiderea vechilor evidente urmare finalizarii lucrarilor inregistrare sistematica UAT Cumpana

eterra
Sprijinirea activitatii din domeniul cadastrului

eterra
Anunt privind consultarea pietei preturilor constructiilor in localitatea Medgidia

eterra
Anunt privind consultarea pietei preturilor constructiilor in localitatea Medgidia

eterra
ERATA A ANUNTULUI PREALABIL PRIVIND AFI?AREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTORUL CADASTRAL NR.8 DIN UAT FÂNTÂNELE

Întrucât, dintr-o eroare a fost men?ionat faptul ca data de început a afi?arii documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.8 din UAT FÂNTÂNELE este 01.06.2020 - care este o zi nelucratoare deoarece este o zi libera legala, formulam prezenta erata prin care rectificam urmatoarele informa?ii: Data de început a afi?arii: 02.06.2020 Data de sfârsit a afi?arii: 03.08.2020

eterra
Anunt Program National Cadastru si Carte Funciara , Inregistrare Sistematica

Avand în vedere prevederile art. 3.4 din Ordinul 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara, finantate de ANCPI si urmare a încetarii starii de urgenta, OCPI Constanta anunta reluarea activitatii privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale, pentru urmatoarele unitati administrativ teritoriale: UAT Mihail Kogalniceanu, UAT Saraiu, UAT Adamclisi, UAT Oltina, UAT Ostrov, UAT Cernavoda, UAT Baneasa, UAT Seimeni, UAT Fântânele.

eterra
COMUNICAT DE PRESA OCPI Constanta, 14.05.2020
In scopul prevenirii si limitarii raspandirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), activitatea de relatii cu publicul (audiente, registratura si ghisee) din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta se va desfasura, in continuare, prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronice (ct@ancpi.ro) sau posta.
De asemenea, solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand site-ul OCPI Constanta (www.ocpict.ro), dar si prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni pana joi In intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri Intre orele 8.00 – 14.00. Audientele vor fi acordate doar telefonic (la numarul de telefon 0241.488.625 - TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro).
Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt urmatoarele:
- 0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanta,
- 0241.752.044 - BCPI Mangalia,
- 0241.821.070 - BCPI Medgidia,
- 0751.087.595 si
- 0751.087.348
Totodata, sunt puse la dispozitia cetatenilor urmatoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro.
Toate aceste masuri au scopul de a proteja publicul si salariatii, in egala masura.
Va multumim pentru Intelegere.
Precizam ca vom anunta In timp util reluarea activitatii cu publicul la registratura si ghiseele OCPI Constanta.
Totodata, reiteram faptul ca partenerii nostri pot efectua, In continuare, online toate operatiunile necesare.
Purtator de cuvant: Veronica MANDILA
Tel. 0732.61.88.70
E-mail: veronica.mandila@ancpi.ro


eterra
COMUNICAT DE PRESA
Masurile luate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, la jumatatea lunii martie, în scopul prevenirii si limitarii raspândirii noului coronavirus COVID-19 se prelungesc pe întreaga durata a starii de urgenta

În urmatoarele saptamâni, publicul nu va avea în continuare acces în incinta OCPI. Astfel, primirea sesizarilor, petitiilor si memoriilor se va face prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronica (ct@ancpi.ro) sau posta, pâna la ridicarea restrictiilor impuse de autoritati pe durata starii de urgenta.
De asemenea, solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand site-ul OCPI Constanta (www.ocpict.ro), dar si prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni pâna joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00. Audientele vor fi acordate doar telefonic (la numarul de telefon 0241.488.625 - TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro).
Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt urmatoarele:
- 0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanta,
- 0241.752.044 - BCPI Mangalia,
- 0241.821.070 - BCPI Medgidia,
- 0751.087.595 si
- 0751.087.348
Totodata, sunt puse la dispozitia cetatenilor urmatoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro.
Toate aceste masuri au scopul de a proteja publicul si salariatii, în egala masura.
Va multumim pentru întelegere."

eterra
IN ATENTIA
NOTARILOR PUBLICI
PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE AUTORIZATE IN DOMENIUL CADASTRULUI, AL GEODEZIEI SI CARTOGRAFIEI
Va comunicam ca pentru a inregistra o cerere online este obligatoriu sa atasati minim 1 fisier pdf semnat electronic. Contractele de vanzare cumparare ( sau PAD-urile ) trebuie sa fie scanate separat intrun singur fisier pdf si semnat electronic De ex. daca un contract de vanzare cumparare are 3 pagini va rezulta 1 fisier pdf scanat cu 3 pagini in interior scanate o singura data In lista de acte, includeti obligatoriu documentul de plata în format pdf, semnat electronic. Actele administrative , sau restul actelor ,pot fi scanate toate odata intrun singur fisier si adaugate , semnate o singura data

"Va informam ca funtionalitatea ‘Facturare’ este disponibila membrilor grupului de utilizatori ‘PFA’. Document de plata de tip ORDIN DE PLATA . Folositi aceasta capabilitate pentru a înregistra în sistem documentul de plata cu care ati achitat tariful aferent cereri (ordin de plata, recipisa internet banking), conform instruc?iunilor din ghidul publicat la help. Inregistrarea documentului de plata este conditie pentru trecerea cererii în oficiu. Termenul de solutionare incepe de la data la care suma va figura în extrasul de cont al oficiului. Pentru a identifica mai u?or plata, preciza?i in ordinal de plata la rubrica ‘Obictul platii’, codul de înregistrare. In lista de acte, includeti obligatoriu documentul de plata în format pdf, semnat electronic

eterra

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, anunta ca programul cu publicul se suspenda, iar înscrisurile împreuna cu dovada platii tarifului în regim normal aferent se vor depune exclusiv prin mijloace de comunicare electronica permise de lege (e-amil, fax), urmând ca orginalul acestor înscrisuri sa fie trasmis prin C.N.POSTA ROMÂNA S.A.-contul deschis la Trezoreria Mun. Constanta nr.RO73TREZ231501503X027434.

Având în vedere: • epidemia de CORONAVIRUS (COVID-19); • recomandarile organismelor internationale (Organizatia Mondiala a Sanatatii), care recomanda evitarea aglomeratiilor si pastrarea distantei sociale, O.C.P.I Constanta a implementat urmatorul plan de masuri:

1. Notarii publici vor înregistra cererile online.

2. Persoanele fizice autorizate, vor înregistra cererile online.

3. Tarifele aferente cererilor se vor achita prin virament bancar.

4. Documentatiile se vor depune în spatiul special amenajat la registratura Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

eterra

În scopul prevenirii si limitarii raspândirii COVID-19, în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta sisteaza activitatea de relatii cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizarilor, petitiilor si memoriilor sa se faca prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronica (ct@ancpi.ro) sau posta. De asemenea, pâna la finalul acestei luni, solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Constanta (www.ocpict.ro) si prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni pâna joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00.

Audientele vor fi acordate doar telefonic (la numarul de telefon 0241.488.625 - TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro)

Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt urmatoarele

- 0751.087.595 si 0751.087.348

suplimentar:

- 0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanta,

- 0241.752.044 - BCPI Mangalia,

- 0241.821.070 - BCPI Medgidia,

Totodata, sunt puse la dispoziita cetatenilor urmatoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro

eterra
IN ATENTIA
PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE AUTORIZATE IN DOMENIUL CADASTRULUI, AL GEODEZIEI SI CARTOGRAFIEI
Urmare a initierii de catre ANCPI a unui proces de consultatre a pietei, OCPI Constanta ofera exemple din informatiile detinute în arhive prin e-mail, spre consultare, necesare evaluarii realiste a complexitatii UAT-urilor pentru elaborarea ofertelor tehnices?i financiare, la solicitarea operatorilor economici interesati.

eterra
Centralizator punctaj final examen promovare 19.03.2020 BCPI Mangalia

eterra
Centralizator punctaj final examen promovare 19.03.2020 PNCCF

eterra
Centralizator punctaj examen promovare 19.03.2020 BIS

eterra
Centralizator punctaj examen promovare 19.03.2020 BCPI Mangalia

eterra
Având în vedere faptul ca ANCPI intentioneaza sa demareze doua proceduri de achizitie prin Programul Operational Regional Proiectul major privind ,, Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania” in 209 UAT -uri si 37 UAT -uri , va comunicam anuntul si informatiile detaliate privind consultarea de piata

eterra
Lista candidati admisi promovare trim I 2020 BCPI Mangalia

eterra
Lista candidati admisi promovare trim I 2020 PNCCF

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Deleni, 153 extrase carti funciare pentru informare aferente sectorului cadastral 71, conform anexei atasate

eterra
Tematica si bibliografie examen promovare 19.03.2020 PNCCF

eterra
Anunt examen promovare 19.03.2020 PNCCF

eterra
Tematica si bibliografie examen promovare 19.03.2020 BCPI Mangalia

eterra
Anunt examen promovare 19.03.2020 BCPI Mangalia

eterra
Consultare publica cu privire la modificarea si completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Amzacea 231 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectoarelor cadastrale 1.3.si 16

Anexa

eterra
Cartea funciara poate fi consultata de orice cetatean în limita prevederilor legale
În urma unor afirmatii aparute în spatiul public legate de modul în care cetatenii pot accesa documentele institutiei, OCPI Constanta face urmatoarea precizare: “Orice persoana, fara a justifica un anume interes, poate cerceta orice carte funciara precum si alte documente cu care aceasta se întregette conform prevederilor legale. In plus, mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuarii înscrierilor în cartea funciara poate fi consultata de orice persoana interesata cu respectarea dispozitiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. In urma unei cereri, se pot elibera extrase sau copii certificate conforme cu exemplarul original aflat în arhiva. Pentru eliberarea copiei cartii funciare tariful practicat de OCPI Constanta este de 25 lei dar exista posibilitatea întocmirii unui abonament în valoare de 900 lei pentru un pachet de 50 de carti funciare sau 1800 lei pentru 100 carti funciare. Astfel, îi asiguram pe toti constantenii ca la OCPI Constanta, transparenta nu exista doar pe hartie ci si in realitate iar pe cei care au avut dificultati în trecut în colaborarea cu institutia pot reveni cu solicitari în limitele impuse de lege."

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Cumpana 767 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectorelor cadastral3 2,3,11,12,14,15,16,17,18

Anexa

eterra
IN ATENTIA PERSOANELOR JURIDICE AUTORIZATE Va invitam la videoconferinta in data de 28.01.2020 sau 31.01.2020 ora 14 avand ca tema principala de discutie demararea procedurii de achizitie pentru lucrari de inregistrare sistematica la nivel de intreg UAT din Judetul Constanta, finantate din fonduri europene structurale

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Lipnita 431 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectorului cadastral 25

Anexa

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Cogealac 147 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectorelor cadastrale : 11,35,46,51

Anexa

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Mihail Kogalniceanu 500 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectorului cadastral 43

Anexa

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Garliciu (INTREG UAT GARLICIU) .

eterra
Persoanele autorizate sunt convocate in data de 14.01.2020 Marti ora 14 la sediul OCPI Constanta la intalnirea cu conducerea OCPI Constantapentru discutii cu privire la modificarile aparute in activitatea de specialitate (Ordinul 3442/2019) Prezenta este obligatorie

eterra
Anunt finalizare lucrari inregistrare sistematica UAT PESTERA

Anexa

eterra
Anunt finalizare lucrari inregistrare sistematica UAT RASOVA

Anexa

eterra
Anunt publicare documente tehnice ale cadastrului pentru sectoare cadastrale UAT Cumpana

eterra
Centralizator cu punctajul final acordat la examenul de promovare din 16.12.2019 SPI

eterra
Centralizator cu punctajul final acordat la examenul de promovare din 16.12.2019 BIS

eterra
Centralizator cu punctajul final acordat la examenul de promovare din 16.12.2019 BFF

eterra
Centralizator cu punctajul acordat la examenul de promovare din 16.12.2019 BFF

eterra
Centralizator cu punctajul acordat la examenul de promovare din 16.12.2019 SPI

eterra
Centralizator cu punctajul acordat la examenul de promovare din 16.12.2019 BIS

eterra
Lista admisi promovare trim IV 2019 nivel studii superior BFF.

eterra
Lista admisi promovare trim IV 2019 nivel studii superioare SPI .

eterra
Lista admisi promovare trim IV 2019 BIS .

eterra
ANUNT examen promovare functie nivel studii superior Serviciul Cadastru - Biroul Fond Funciar .Tematica si biblografia la sectiunea Cariera

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Cumpana .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Lipnita .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Deleni .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Mihail Kogalniceanu .

eterra
ANUNT Promovare in functie nivel studii superior SPI , Tematica si biblografia la sectiunea Cariera .

eterra
ANUNT Promovare BIS Trim. IV , Tematica si biblografia la sectiunea Cariera .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Pestera .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Amzacea .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Cogealac .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Rasova .

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Lipnita 254 carti funciare , conform anexei atasate , aferente sector cadastral 33

eterra
ANCPI a publicat în data de 11 octombrie 2019, în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP), anun?ul cu numarul CN1015932 - “Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciara a imobilelor Etapa 2 - 215 UAT- uri din 37 de judete”.
Printre acestea se numara ?i patru comune din judetul Constanta: MIHAIL KOGALNICEANU , TOPRAISAR , SACELE , 23 AUGUST

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Lipnita sector 33

eterra
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire judet: Constanta
Denumire UAT: SARAIU
Sectoare cadastrale: 30, 31, 32, 37.
OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 30, 31, 32, 37 din UAT SARAIU, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
UAT SARAIU
Data de inceput a afisarii: 09.10.2019
Data de sfarsit a afisarii: 09.12.2019
Adresa locului afisarii publice : SOS. TULCEI, NR. 29, Comuna SARAIU
Repere pentru identificarea locatiei:INCINTA PRIMARIEI COMUNEI SARAIU.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra
OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale situate in UAT Garliciu pentru o perioada de 60 zile calendaristice. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/

eterra
OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale situate in UAT Cumpana, Mihail Kogalniceanu, Deleni si Lipnita pentru o perioada de 60 zile calendaristice. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/

eterra
In atentia Persoanelor Fizice Autorizate va comunicam decizia privind receptia documentatiei cadastrale de apartamentare, subapartamentare, reapartamentare si inscriere in cartea funciara

eterra
Va comunicam ca au fost publicate in SICAP serviciile de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor situate in UAT Mihai Viteazu Lot 1 20.170 Ha, Uat Cogealac Lot 3 16129 Ha, Uat Istria Lot 2 17.476 Ha , Judetul Constanta.
Anunt de participare nr. CN1012622 / 3.07.2019

eterra
OCPI Constanta anunta ca au fost finalizate lucrarile de inregistrare sistematica in UAT Baneasa (sector cadastral nr.25,31,35 si 40) si in UAT Oltina (sector cadastral nr.35 si 36). O.C.P.I. Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate conform înscrierilor din cartea funciara, prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale, extrasele de carte funciara pentru informare si extrasele din noul plan cadastral, emise fara a fi semnate de oficiul teritorial, conform art.11, alin.(2) litera q) din Legea 7/1996 republicata.

eterra
Dorim sa va comunicam ca va in vigoare din data de 23.05.2019 Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
Ce cuprinde : "La data intrarii în vigoare a prezentei legi, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni se închid, astfel încât nu vor mai fi efectuate înscrieri în aceste registre."

eterra
Va comunicam faptul ca incepand cu data de 14.05.2019 noul director al OCPI Constanta este domnul Grecu Dorin Sasu

eterra
Va comunicam faptul ca incepand cu data de 16.04.2018 va functiona BCPI Harsova la adresa : Strada Constantei Nr.17A Cladirea in care functioneaza APIA Harsova , Telefon : 0341139927 , Email : brp.harsova@ancpi.ro

eterra
Adresa emitere certificat nou de autorizare in clasa inferioara

eterra
Referitor la inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucararilor de inregistrare sistematica din cadrul PNCCF, recomandam pana in data 5.04.2019 sa nu se inregistreze noi cereri pentru imobilele din sectoarele cadastrale 25,31,35,40 UAT Baneasa

eterra
Va comunicam ca Ordinul 16/2019 privind tarifele practicate de ANCPI a fost modificat , intrand in vigoare Ordinul 796/2019
eterra
Anunt Servicii pozitionare GNSS in timp real Cod 3.1.2.

eterra
Va comunicam faptul ca incepand cu data de 4.02.2019 va intra in vidoare Ordinul Directorului General ANCPI 16/2019 publicat in Monitorul Oficial partea 1 nr 30/10.01.2019

eterra
Catre PFA_PJA_Adresa ANCPI 839_10.01.2019 privind actualizarea datelor inscrise pe certificatele de autorizare

eterra
Va comunicam formularul de solicitare legat de prelucrarea datelor cu caracter personal care intra sub incidenta REGULAMENTULUI (UE) NR. 679/2016

eterra
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Ordin 423/2018

Modificare Program de lucru cu publicul
Luni-JoiVineri
Preluari si inregistrari acte8:30 - 14:008:30 - 14:00
Eliberari acte/lucrari , InformatiiBirouri Notariale Publice,Persoane Fizice Autorizate/Persoane Juridice Autorizate a efectua documentatii cadastrale11:00 - 16:0011:00 - 14:00
Persoane Fizice/Persoane Juridice, Birouri Executorii Judecatoresti, Lichidatori, etc.11:00 - 16:0011:00 - 14:00
Casierie9:00 - 14:009:00 - 12:00

eterra
Acord preluare date caracter personal pentru persoane autorizate
Va informam ca OCPI Constanta prelucreaza date cu caracter personal , astfel este necesar acordul dumneavoatra de preluare a acestor date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001
Acordul dumneavoastra va fi transmis prin orice mijloace : fax , mail , posta sau personal la sediul OCPI Constanta pana cel tarziu la data de 4.12.2017 in forma prevazuta din anexa atasata

eterra
Layere stas necesare pentru verificarea lucrarilor depuse la OCPI Constanta

eterra
Va anuntuam ca a fost aprobata programarea persoanelor juridice in vederea efectuarii controlului pentru anul 2017, atasam adresa cu tabelul

eterra
Va comunicam conform adresei atasate ca institutia noastra va organiza in perioada 04.05-12.05.2017 o serie de intalniri cu primarii din judet in vederea stabilirii sectoarelor cadastrale, deplasarile in judet se vor face conform programului atasat

eterra Prelungire termen de transmiterea observatiilor si a propunerilor pana la data de 4.03.2017 privind aprobarea autorizarii persoanelor fizice si juridice

eterra
Colaborare observatii regulament autorizare

eterra
Persoanele fizice si juridice vor face viramente in noul cont O.C.P.I. Constanta, respectiv:
RO73TREZ231501503X027434

eterra Dezbatere publica : Proiectul de Ordin al directorului general ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice care realizeaza si verifica lucrari de specialitate in doemniul cadastrului , geodeziei si cartografiei pe pagina web www.ancpi.ro Informatii Publice/Legislatie/Dezbatere Publica
Va rugam ca pana la data de 31.01.2017 sa transmiteti propunerile/observatiile

eterra
Anunt referitor la realizarea unei estimari corecte a pretului/ha, pentru serviciile de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Intergrat de Cadastru si Carte Funciara, informatii detaliate accesand urmatorul LINK si LINK

eterra
Actualizarea/completarea datelor de contact a persoanelor fizice autorizate
Avand in vedere adresa ANCPI nr.15943/05.08.2016, inregistrata la OCPI Constanta sub nr. 5008/08.08.2016 cu privire la faptul ca aplicatia e-Terra 3 este in curs de implementare in cadrul oficiilor teritoriale, pentru a preintampina eventualele probleme legate de depunerea on-line a cererilor, persoanele fizice autorizate cu domiciliul situat in judetul Constanta isi vor verifica datele de contact afisate pe pagina de web a ANCPI (www.ancpi.ro) la sectiunea Autorizati si in situatia in care acestea nu sunt complete sau nu mai sunt de actualiate, vor depune in cel mai scurt timp posibil o solicitare de actualizare/completare a datelor la OCPI Constanta.
In cazul in care se solicita actualizarea/completarea adresei de e-mail si a numarului de telefon, se va depune o cerere semnata si stampilata de persoana fizica autorizata.Daca se solicita si actualizarea adresei de domiciliu, cererea va fi insotita de o copie a actului de identitate.
Precizam faptul ca adresa de e-mail a unei persoana fizice autorizate trebuie sa fie unica la nivelul aolicatiei informatice care gestioneaza datele referitoare la persoanale autorizate.

eterra
Persoanele autorizate fizice si juridice interesate sa participe la Programul National de Cadastru si Carte Funciara (cadastru general) sunt invitate sa se adreseze OCPI Constanta printr-o adresa de mail pana joi 04.08.2016 ora 14.00

eterra
Anunt referitor la Furnizarea de inregistrari de la statiile GNSS Permanente administrate de ANCPI

eterra
Conform art. 25 ODG 700/2014 va reamintim faptul ca : Persoanele autorizate sunt obligate sa inregistreze si on-line cererile si fisierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului regulament

eterra
Anunt privind depunerea Registrelor de evidenta a lucrarilor realizate verificate de PJA in perioada 01.10.2015_31.12.2015

eterra
Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 914/10.12.2015 s-a publicat Ordinul Directorului general al ANCPI nr 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare , receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , aprobat prin Ordinul Directorului general al ANCPI nr. 700/2014.
Actul va intra in vigoare la data de 1.01.2016.
Anexa s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 914 bis

eterra
Anunt cu precizari privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nt 700/2014

eterra
Toate persoanele juridice autorizate cu sediul in judetul Constanta, vor depune la secretariatul institutiei pana la data de 12.10.2012, Registrele de evidenta a lucrarilor in perioada 01.07.2015-30.09.2015

eterra
Anunt privind Ordinul nr. 700/2014 - receptii tehnice ale planurilor topografice la faza de studii de fezabilitate

eterra
ANUNT
- INCEPAND CU DATA DE 14.09.2015 INFORMATIILE PRIVIND SITUATIA JURIDICA A IMOBILELOR VOR PUTEA FI EFECTUATE DE CATRE PETENTI PRIN CONSULTAREA BAZEI DE DATE A O.C.P.I. CONSTANTA LA STATIA DE LUCRU SPECIAL AMENAJATA IN ACEST SENS LA R.G.I.

eterra
ANUNT
- PENTRU INFORMATII LEGATE DE CERERILE INREGISTRATE IN REGISTRUL GENERAL DE INTRARE SE VA ACCESA : WWW.ANCPI.RO/URMARIRE CERERE RGI .
-EVENTUALELE PROBLEME INTAMPINATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR VOR FI LAMURITE PRIN INTERMEDIUL REFERATELOR DE COMPLETARE SAU CONVOCARE LA REGISTRATOR.
- REFERATELE DE COMPLETARE SI CONVOCARILE SE VOR RIDICA DE LA BIROUL RELATII CU PUBLICUL IN INTERVALUL ORAR AFISAT

eterra
Comunicat catre Persoanele Fizice Autorizate -Inregistrare cereri on-line

eterra
HG 294 privind aprobarea Progamului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

eterra
TRANSMITERE PROPUNERI MODIFICARE ODG 700_2014_TERMEN 26.03.2015

eterra
Procedura operationala nr. 009_S.C._27.01.2015 privind inregistrarea in Registrul General de Intrare a Documentatiilor cadastrale întocmite pentru receptia planului parcelar si înscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

eterra
Programul privind controlul persoanelor juridice autorizate de ANCPI pentru anii 2014-2015

eterra
Programul OCPI Constanta pentru anii 2014-2015, privind controlul persoanelor juridice autorizate de catre ANCPI

eterra
Va comunicam ca programul special de lucru cu expertii judiciari in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Verificari si Receptie Lucrari este :
Luni intre orele 14 - 16
Miercuri intre orele 14 - 16

eterra
Va rugam sa ne trimiteti pe mail la adresa ct@ancpi.ro urmatoarele date : societatea/institutia/notariat/firma de cadastru , numele , prenumele si fotografia tip buletin a persoanei de legatura cu institutia noastra in vederea creearii ecusonului pentru imbunatatirea accesului acestora

eterra
In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate va aducem la cunostinta ca termenul de depunere a cererilor pentru eliberarea credentialelor in vederea accesului online este de 2 saptamani incepand cu data de 26.09.2014

eterra
Informare persoane autorizate
Va informam ca persoanele fizice/juridice autorizate pot transmite observatii si propuneri la Regulamentul de avizare , receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, pe adresa de e-mail: regulament700@ancpi.ro. In acest sens , anuntul a fost publicat pe site-ul ANCPI , in sectiunea Autorizati
De asemenea in cadrul sedintelor organizate de OCPI cu persoanele autorizate , veti primi informatii in legatura cu posibilitatea propunerilor si observatiilor la adresa de e-mail mentionata mai sus

eterra
Va informam ca BIROURILE NOTARIALE vor face viramente in NOUL cont A.N.C.P.I. Bucuresti, respectiv :
RO45TREZ70020G330800XXXX

eterra
Acces online a persoanelor fizice autorizate la aplicatiile informatice ANCPI
Procedura care trebuie parcursa de persoanele fizice autorizate pentru a avea acces la aplicatiile informatice ANCPI se poate accesa accesand urmatorul link
Principalele avantaje ale accesarii eTerra RGI sunt :
-Depunerea online a cererilor
-Depunerea online a fisierelor CP
-Urmarirea Online a stadiului cererilor
Cererea de acces si procedura se poate downloada accesand urmatorul link
 • Cerere acces Online
 • eterra
  Punctul de vedere al ANCPI referitor la tariful aferent eliberarii copiei cartii funciare colective a condominiului
  "... persoana fizica/juridica autorizata va completa documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala cu dovada consultarii cartii funciare"

  eterra
  Pe site-ul ANCPI, www.ancpi.ro, gasiti o aplicatie de evidentiere a starii unei cereri depuse
  Ca noutate fata de versiunea anterioara, se va putea vizualiza istoricul fiecarei stari, precum si data la care a inceput aceasta stare
 • Urmarire Cerere Eterra-RGI
 • eterra
  In vederea calcularii tarifului in mod corect a primei inregistrari in cartea funciara a constructiilor vechi
  Va rugam sa aveti in vedere cand sunteti pe teren si efectuati masuratori , sa colectati urmatoarele informatii :
  -existenta/inexistenta utilitatilor
  -natura materialolor de constructie
  -anul construirii
  -daca exista imbunatatiri
  -starea fizica generala a constructiei

  eterra
  Stabilire termene de solutionare a cererilor conform Ordinului 186/2009
  Va aducem la cunostinta ca începând cu data de 19.08.2013, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta este nevoit sa denunte „Protocolul de colaborare încheiat intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta si Camera Notarilor Publici Constanta in data de 29.04.2009, înregistrat la nivelul O.C.P.I . Constanta sub nr 5123/29.04.2009”, pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor specifice, întrucât în urma reducerii numarului de personal si volumului mare de munca acestea nu mai pot fi respectate. De asemenea, va facem cunoscut ca termenele pentru furnizarea serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara la O.C.P.I. Constanta, vor fi cele stabilite in baza „Ordinului nr. 186/2009, privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 06/05/2009”, aplicându-se din data mai sus mentionata.

  eterra
  Inregistrare planuri parcelare in RGI
  Incepand cu data de 15.07.2013, planurile parcelare depuse pentru receptie de catre Oficiul de Cadastru si Publicitare Constanta se vor inregistra in RGI, in vederea imbunatatirii modului de evidenta, verificare si receptie a acestora - Procedura operationala


  eterra
  Lasa un mesaj
  se poate trimite un mesaj direct din site-ul institutiei , pentru a cere informatii , eventuale nelamuriri

  eterra
  Urmarire cerere in eTerra - RGI
  se poate vizualiza starea dosarului , termenul de solutionare si referatul de completare

  eterra
  Anunt privind valabilitatea bonului de ordine eliberat
  Petentii care nu s-au prezentat la referentul R.G.I. in vederea inregistrarii cererilor sale, conform numarului de ordine afisat, au dreptul de a se mai prezenta o singura data in baza aceluiasi bon de ordine eliberat initial de aparatul instalat in acest sens. Softul anuleaza automat valabilitatea bonului dupa a doua afisare, caz in care este necesar eliberarea unui nou bon de ordine.

  eterra
  Anunt Important
  Persoanele fizice vor verifica pe site-ul ANCPI la sectiunea Autorizati pana la data de 20.04.2012 datele de contact (adresa,telefon/fax,mail). In situatia in care datele nu mai sunt actuale persoanele fizice autorizate vor informa OCPI(cat B.C.E.), respectiv ANCPI(categoriile A.D.) cu privire la datele corecte.Pesoanele fizice autorizate fara adresa de mail vor depune pana la data 20.04.2012 la oficiul teritorial unde au domiciliul fiscal o declaraties semnata si stam pilata din care sa reiasa acest lucru si ca vor lua la cunostinta comunicarile OCPI de pe site-ul sau sediul acestuie

  eterra
  Generare CP Versiunea 2.78.10
  Va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 01.01.2012 documentatiile cadastrale vor fi insotite la inregistrarea in Registrul General de Intrare atat de fisiere digitale in format CP folosite in prezent cat si de fisiere digitale in format CP, realizate cu aplicatia Generare CP ver. 2.78.10 .
  Aplicatia este disponibila gratuit la rubrica Download ,tot acolo puteti gasi manualul de utilizare si tutoriale video.Pentru a rula Generare CP ver. 2.78.8 aveti nevoie de instalarea urmatorului update : Microsoft .NET Framework version 2.0 , putand fi downloadata accesand urmatorul link