Aplicatii utile

RENNS si RAN

Cadastru General

Despre institutie

Informatii

Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :1025438
Ultimele 24H:73
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta
eterra
eterra
Anunturi :

eterra

Liste candidati admisi promovare trim. III 27 septembrie 2022

eterra

Anunt examen promovare nr.8060_12.09.2022 tematica si bibliografia Aici Aici Aici Aici

eterra

Anunt examen promovare nr.8061_12.09.2022 tematica si bibliografia Aici

eterra

COMUNICAT DE PRESA OCPI Constanta, 09.09.2022
Peste 8.500 de imobile din noua unitati administrativ – teritoriale (UAT) din judetul Constanta au fost masurate si urmeaza sa fie intabulate. Rezultatele lucrarilor de cadastru general au fost afisate atât la sediile celor noua primarii, cât si pe paginile web ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta si Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Persoanele interesate au la dispozitie 60 de zile pentru a depune contestatii sau cereri de rectificare.

eterra

Rezultatele examenului de autorizare pentru penrsoane fizice din data de 18.08.2022

eterra

COMUNICAT DE PRESA OCPI Constanta, 17.08.2022 Comuna 23 August, cadastrata din fonduri europene
Peste 9.000 de imobile* din comuna 23 August, judetul Constanta, au fost masurate si urmeaza sa fie intabulate. Rezultatele lucrarilor de cadastru general, desfasurate în cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF), au fost afisate atât la sediul Primariei Comunei 23 August cât si pe pagina web a Agen?iei Na?ionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Persoanele interesate au la dispozi?ie 60 de zile pentru a depune contestatii sau cereri de rectificare.

eterra

ANUNT EXAMEN AUTORIZARE 17.08.2022
va comunicam ca in data de 17.08.2022 ora 9 la sediul OCPI Constanta se va desfasura examenul de autorizare categoriile B si C : Murat Leyla , Murat Levent , Banciu Geanina Elena , Musatafa Cetin , Becheru Victor , Beloiu Florin , Custura Valentin , Stamate Mihaela Adelina , Lacusteanu Anca Simona

eterra

COMUNICAT DE PRESA OCPI Constanta, 28.07.2022
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta anunta începerea lucrarilor de cadastru în doua comune din judetul Constanta. Lucrarile de înregistrare sistematica a proprietatilor în sistemul integrat de cadastru si carte funciara se desfasoara în cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF) si sunt gratuite pentru cetateni. Finantarea este asigurata din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Regional (POR) 2014 – 2020. .

eterra

Anunt
Peste sase mii de imobile din comuna Sacele, judetul Constanta au fost masurate si urmeaza sa fie intabulate. Rezultatele lucrarilor de cadastru general, desfasurate in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF), au fost afisate atat la sediul Primariei comunei Sacele, cat si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Persoanele interesate au la dispozitie 60 de zile pentru a depune contestatii sau cereri de rectificare.

eterra

Anunt
Centralizator punctaj final examen promovare asist. reg. pr. gr.IA

eterra

Anunt
Centralizator punctaj final examen promovare consilier cadastru gr.IA

eterra

Anunt
Va facem cunoscut faptul ca la data de 30.06.2022, ora 14:00, in sala de consiliu, O.C.P.I. Constanta, Etaj 5, va avea loc sedinta de lucru cu persoanele fizice/juridice autorizate de ANCPI si conducerea OCPI Constanta, avand pe ordinea de zi urmatoarele subiecte:

Probleme/disfunctionalitati/solutii in legatura cu activitatea desfasurata in domeniul topografiei, cadastrului si geodeziei.

eterra

Anunt
Centralizator punctaj examen promovare consilier cadastru gr.IA 27.06.2022 OCPI Constanta

eterra

Anunt
Centralizator punctaj examen promovare asistent registrator principal gr.IA 27.06.2022 OCPI Constanta

eterra

Anunt
Lista candidati admisi promovare trim. II 27 iunie 2022 consilier cadastru

eterra

Anunt
Lista candidati admisi promovare trim. II 27 iunie 2022 asistent registrator principal

eterra

Anunt
Centralizator punctaj final concurs SE 02.06.2022_08.06.2022 CONSILIER gr. IA

eterra

Anunt
Centralizator punctaj final concurs SC_BAR 02.06.2022_08.06.2022 CONSILIER CADASTRU gr. IA

eterra

Anunt
Anunt examen de promovare trimestrul II 2022 TEMATICA si BIBLIOGRAFIA

eterra

Anunt
CENTRALIZATOR PUNCTAJ PROBA INTERVIU CONCURS 02.06.2022 - 08.06.2022 CONSILIER GR.IA SERVICIUL ECONOMIC

eterra

Anunt
CENTRALIZATOR PUNCTAJ PROBA INTERVIU CONCURS 02.06.2022 - 08.06.2022 CONSILIER CADASTRU GR.IA SERVICIUL CADASTRU-BAR

eterra

Anunt
CENTRALIZATOR PUNCTAJ PROBA SCRISA CONCURS 02.06.2022 - 08.06.2022 CONSILIER CADASTRU GR.IA SERVICIUL CADASTR-BAR

eterra

Anunt
CENTRALIZATOR PUNCTAJ PROBA SCRISA CONCURS 02.06.2022 - 08.06.2022 CONSILIER GR.IA SERVICIUL ECONOMIC

eterra

Anunt
Centralizator punctaj final concurs 18.05.2022-24.05.2022 Consilier cadastru D - BIS

eterra

Anunt
Lista candidati admisi-respinsi -concurs 02-08.06.2022- CONSILIER CADASTRU GR IA

eterra

Anunt
Lista candidati admisi-respinsi -concurs 02-08.06.2022- CONSILIER GR IA

eterra

Anunt Concurs Examen Autorizare din data de 19.05.2022
Parvu Marius Octavian - Admis

Custura Valentin - Respins

Lacusteanu Ana Simona - Respins

Becheru Victor - Respins

Beloiu Florin - Respins


eterra

Anunt
CENTRALIZATOR punctaj proba interviu concurs 18.05.2022 - 24.05.2022 Consilier cadastru debutant - BIS

eterra

Anunt
CENTRALIZATOR PUNCTAJ PROBA SCRISA CONCURS 18.05.2022 - 24.05.2022 CONSILIER CAD. D

eterra

Anunt
Centralizator punctaj final concurs BIS 05.-11.05.2022, Asistent registrator principal debutant

eterra

Anunt
Centralizator punctaj proba interviu concurs BIS 05-11.05.2022 1 post asistent registrator principal debutant

eterra

Anunt
Anunt Examne Autorizare 19.05.2022 Tematica si Bibliografia AICI

eterra

Anunt
Lista candidatii admisi_respinsi concurs Serviciul Cadastru _BIS 18.05.2022_24.05.2022

eterra

Anunt
Anunt concurs 02-08.06.2022 perioada nedeterminata S.E.- CONSILIER IA, S.C.- CONSILIER CADASTRU IA Tematica si Bibliografia se gasesc AICI si AICI

eterra

Anunt
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta a incheiat contracte de finantare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 42 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) din cele 45 eligibile. Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finantare cu OCPI Constanta trebuie sa gaseasca prestatori pana la data de 27.06.2022.

eterra

Anunt
Centralizator proba scrisa asistent registrator debutant BIS

eterra

Anunt concurs 18_24.05.2022 consilier cadastru debutant - BIS Ocpi Constanta.pdf

Anunt
Biliografie consilier cadastru debutant.doc
Tematica consilier cadastru debutant
Cerere tip perioada determinata


eterra

Anunt
lista candidati admisi-respinsi concurs 05-11.05.2022- consilier cadastru debutant

eterra

Anunt
lista candidati admisi-respinsi concurs 05-11.05.2022- asistent registrator principal

eterra

Anunt
OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 din UAT ISTRIA, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

eterra

Anunt
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta a finalizat lucrarile de cadastru general in comuna Horia, din judetul Constanta. Proprietarii celor peste 3.000 de imobile au început sa primeasca noile carti funciare. Documentele au fost eliberate gratuit pentru cetateni, finantarea fiind asigurata din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin Programul national de cadastru si carte funciara (PNCCF).

eterra

Anunt concurs ocpi constanta in perioada 05-11.05.2022, cu incadrare pe perioada determinata
Tematica si Bibliografia o gasiti AICI si AICI

eterra

CENTRALIZATOR PUNCTAJ FINAL EXAMEN PROMOVARE - examen promovare in data de 24.03.2022

eterra

CENTRALIZATOR PUNCTAJ PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE - examen promovare in data de 24.03.2022

eterra

Flexibilizarea conditiilor de acces pe piata muncii din Romania, pentru cetatenii ucrainieni


Pe fondul conflictului armat din Ucraina, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a luat o serie de decizii care vizeaza flexibilizarea conditiilor de acces pe pia?a muncii din România, pentru cetatenii ucrainieni. Astfel:

- cei care intra legal pe teritoriul României si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, pot fi încadra?i în munca fara avizul de angajare prevazut de Ordonan?a Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în munca ?i deta?area strainilor pe teritoriul României;

- cei care provin din zona de conflict armat ?i care nu de?in documente cu care sa probeze calificarea profesionala sau experien?a în activitate, necesare ocuparii unui loc de munca în România, se vor putea angaja în baza unei declara?ii pe propria raspundere, data angajatorului român, ca îndeplinesc condi?iile de pregatire profesionala ?i experien?a în activitate, necesare ocuparii postului pe care urmeaza sa fie încadra?i în munca, ?i nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfa?oara sau urmeaza sa o desfa?oare pe teritoriul României;

- acestia pot beneficia si de masuri de stimulare a ocuparii for?ei de munca, precum ?i de protec?ie în cadrul sistemului asigurarilor pentru ?omaj, în condi?iile prevazute de lege pentru ceta?enii români, cu condi?ia înregistrarii la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munca jude?ene, respectiv a municipiului Bucure?ti.

eterra

Lista candidati admisi - examen promovare in data de 24.03.2022

eterra

Anunt Concurs promovare in data de 24.03.2022

Tematica si Bibliografia o gasiti AICI

eterra

Anunt examen autorizare in data de 23.02.2022


-Calt Madalin CAT B
-Ionescu Alexandru Bogdan CAT C
-Olescu Florin CAT B
-Sali Leila CAT B
-Andreescu Dumitru CAT C
-Maria Stefan CAT B

eterra

IN ATENTIA
CAMERELOR NOTARILOR PUBLICI
CAMERELOR EXECUTORILOR JUDECATORESTI
PERSOANELOR FIZICE / JURIDICE AUTORIZATE


Avand in vedere lucrarile de inregistrare sistematica ce se desfasoara la nivel de intreg UAT Topalu (sectoare cadastrale de la 0 la 24), va aducem la cunostinta ca receptia documentelor tehnice pentru imobilele din sectoarele respective se afla in stadiul Livrarea 3 - copie finala.
Art.15 alin.1 din Legea nr.7/1996 mentioneaza ca “De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.”
Urmare a celor mai sus enun?ate, recomandam ca de la data prezentei pana in data de 07.02.2022 (data estimata pentru deschiderea noilor carti funciare) sa nu se mai inregistreze noi cereri, astfel incat actualizarea evidentelor sa fie efectiva si eficienta.

eterra

COMUNICAT DE PRESA 18.01.2022 în perioada 18 ianuarie–1 februarie 2022, OCPI Constanta sisteaza activitatea de relatii cu publicul. Cetatenii si partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile on-line, prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara. Sesizarile, petitiile si memoriile vor putea fi transmise prin e-mail (ct@ancpi.ro) sau posta.

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta va aplica o serie de masuri, în scopul prevenirii si limitarii raspândirii noului coronavirus COVID-19. Astfel, în perioada 18 ianuarie–1 februarie 2022, OCPI Constanta sisteaza activitatea de relatii cu publicul. Cetatenii si partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile on-line, prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara. Sesizarile, petitiile si memoriile vor putea fi transmise prin e-mail (ct@ancpi.ro) sau posta.
În perioada 18 ianuarie–1 februarie 2022, persoanele fizice/juridice autorizate, delegatii notariali, executorii judecatoresti si cetatenii pot depune on-line cererea de înscriere, receptie sau avizare, însotita de înscrisul prin care se constata actul sau faptul juridic a carui înscriere este solicitata sau, dupa caz, de înscrisul pentru care se solicita receptia sau avizarea.
Cetatenii pot solicita on-line extrase de carte funciara pentru informare si extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.
De asemenea, stadiul solutionarii cererilor/dosarelor înregistrate în aplicatia informatica poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, sectiunea «Urmarire cerere RGI».
Solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Constanta (www.ocpict.ro), dar si prin intermediul liniilor telefonice, care vor functiona de luni pâna joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 si vineri între orele 08.00 - 14.00.
În perioada mentionata, audientele vor fi acordate telefonic, prin e-mail sau prin sistem de videoconferinta (utilizând serviciul gratuit Google Meet).
Numerele de telefon si adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt urmatoarele:
Email: ct@ancpi.ro
Tel: - 0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanta,
- 0751.087.348
Toate aceste masuri au scopul de a proteja publicul si salariatii, în egala masura.
Purtator de cuvânt:
Veronica MANDILA, Purtator de cuvânt
Telefon: 0751.087.348
E-mail: veronica.mandila@ancpi.ro

eterra

Raport privind respectarea de catre personalul OCPI Constanta a prevederilor Codului de etica si integritate pe anul 2021

eterra

ANUNT


În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice, proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1/2020. Documentul este afisat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la sectiunea Transparenta decizionala. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa e-mail transparenta@ancpi.ro, in perioada 14 ianuarie – 24 ianuarie 2022.

eterra

Rezultat Examen autorizare PFA 23.12.2021

eterra

Examen autorizare PFA 23.12.2021 , Tematica si Bibliografia este pe pagina :

Autorizare


eterra

Incepând din 20 decembrie 2021, formularul digital de intrare în România poate fi completat electronic, accesand site-ul https://plf.gov.ro/


Cine completeaza Formularul digital de intrare în România?
Formularul se completeaza de catre toate persoanele care intra în România ?i calatoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale. Unde pot accesa formularul digital de intrare în România? Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltata de Serviciul de Telecomunica?ii Speciale pe baza cerin?elor opera?ionale ale Ministerului Sanata?ii. Pentru eliberarea formularului este necesara autentificarea cu o adresa de e-mail, unde utilizatorul prime?te un link de acces. Ulterior, se completeaza câmpurile cu datele solicitate. Pa?ii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID. Când completez formularul? Formularul se completeaza cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România sau în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tableta sau calculator ?i nu trebuie tiparit. Ce se întâmpla cu ceta?enii care vor veni fara plf? Persoanele care se prezinta la punctele de trecere a frontierei fara formular vor avea obligativitatea de a-l completa într-un termen de 24 de ore. Necompletarea Formularului digital de intrare în România se sanc?ioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei.
Cine verifica plf-ul în punctele de frontiera? La intrarea în ?ara, dupa verificarea car?ii de identitate/pa?aportului, în sistemul informatic al Poli?iei de Frontiera va fi afi?at daca persoana a completat formularul. Daca sunt persoane din aceea?i familie care calatoresc împreuna, completeaza to?i formularul? În cazul în care membrii unei familii calatoresc împreuna, formularul poate fi completat de un singur membru adult pentru to?i membrii familiei. Minorii completeaza formularul? Pentru minorii care intra pe teritoriul României, obliga?ia de a completa formularul revine parin?ilor, tutorelui sau reprezentatului legal.
Ce date introduc în formular?
1. CNP ?i celelalte date de calatorie pentru ceta?enii care calatoresc cu carte de identitate româneasca.
2. Datele din pa?aport sau din cartea de identitate, pentru persoanele care nu calatoresc în baza car?ii de identitate române?ti.
Informa?iile referitoare la mijloacele de transport sunt cele de pe biletele de calatorie.
Trebuie sa introduc toate ?arile prin care am trecut?
În formular se introduc datele despre ?ara în care am calatorit, dar ?i cele ale ?arilor pe care le-am tranzitat în ultimele 14 zile. Declararea unor date false în Formularul digital de intrare în România intra sub inciden?a prevederile Codului Penal ?i se pedepse?te conform legii.
Daca am gre?it, pot edita formularul? Odata salvat, formularul nu mai poate fi modificat. Daca dori?i sa actualiza?i informa?iile din formular, pute?i sa îl completa?i înca o data ?i sa salva?i. Toate formularele pe care le-a?i completat la intrarea în ?ara noastra pot fi vizualizate în meniul „Lista formulare” din aplica?ie. Ce se întâmpla cu formularele dupa completare? Formularul ajuta personalul medical sa realizeze anchetele epidemiologice ?i sa asigure masurile sanitare în sprijinul popula?iei. Pe baza datelor din formular, direc?iile de sanatate publica vor putea identifica ?i lua legatura mai u?or cu persoanele care au intrat în contact, în timpul calatoriei, cu un ceta?ean infectat cu virusul SARS-CoV-2. Unde se stocheaza datele din formular? Toate formularele se stocheaza în infrastructura de comunica?ii a statului român. Datele sunt protejate fizic ?i juridic ?i nu sunt transmise catre ter?e persoane. Cine are acces la datele personale completate în formular? Datele completate în formular sunt accesate doar de angaja?ii autoriza?i ai direc?iilor de sanatate publica ?i pot fi folosite strict cu scopul desfa?urarii anchetelor epidemiologice. STS asigura masurile specifice de securitate cibernetica ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în România. Daca nu am adresa de e-mail cum completez formularul? Persoanele care nu de?in o adresa de e-mail se pot adresa apar?inatorilor sau unor persoane apropiate de încredere, pentru a completa formularul cu datele personale.

eterra

Va comunicam atasat ultimele modificari aduce Legii 7/1996


Rugam mare atentie Art. 28_1 aliniatele 1 , 2 si 6 : "

Art.28ą

•(1) Cererea de înscriere, receptie sau avizare va putea fi depusa si online, înso?ita de înscrisul prin care se constata actul sau faptul juridic a carui înscriere se cere, sau, dupa caz, de înscrisul pentru care se solicita recep?ia sau avizarea.

•(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi înso?ita de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în forma materiala, semnate de deponent cu semnatura electronica calificata, prin care certifica ca redarea pe suport informatic s a facut dupa originalul sau copia legalizata a înscrisului ?i ca nu a fost alterat con?inutul acestuia, sub sanc?iunea nulitatii absolute a înscrierii, recep?iei sau avizarii. Pentru efectuarea înscrierii în cartea funciara, înscrisul pe suport informatic astfel depus are efect juridic echivalent înscrisului original si va sta la baza solutionarii cererii.”

•(2) ą În situatia în care înscrisurile în format electronic nu respecta cerin?ele formale în sensul ca prezinta modificari, ?tersaturi, adaugiri sau sunt ilizibile, registratorul de carte funciara poate solicita prin referat de completare originalul sau copia legalizata a acestora precum ?i a tuturor celorlalte documente anexate, cererea urmând a fi solu?ionata în baza dispozi?iilor art. 28.”

•(6) Arhivarea cererii si a înscrisurilor depuse online, precum ?i a documentelor emise online de oficiile teritoriale se efectueaza prin sistemul integrat de cadastru ?i carte funciara administrat de catre Agentia Nationala prin directia de specialitate. La cererea persoanelor interesate oficiile teritoriale elibereaza copii de pe aceste înscrisuri, cu men?iunea conform cu exemplarul din sistemul informatic integrat. Originalul sau copia legalizata a înscrisurilor certificate în conditiile alin. (2) se pastreaza permanent de catre solicitant sau deponent, conform celor precizate pe cererea de recep?ie si/sau înscriere, în lipsa acestei men?iuni, cererea urmând a fi respinsa. "

eterra

Centralizator punctaj final examen promovare 27.09.2021

eterra

Centralizator punctaj examen promovare 27.09.2021

eterra

COMUNICAT DE PRESA
OCPI CONSTANTA, 22.09.2021

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta a încheiat contracte de finantare a lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 38 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) din cele 45 eligibile. Suma totala alocata pentru înscrierea proprietatilor din jude?ul Constan?a în eviden?ele de cadastru ?i carte funciara, în anul 2021, este de 6.062.000,00 lei. Lucrarile de cadastru general se desfasoara în cadrul celei de-a saptea etape de finan?are a Programului na?ional de cadastru si carte funciara (PNCCF). Deschiderea cartilor funciare este gratuita pentru cetateni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale ANCPI, prin OCPI Constanta
eterra

Lista canditati concurs 02.09.2021-08.09.2021 - asistent registrator debutant

eterra

Informare publicare procedura achizitie 297 UAT-uri

Catre : PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE AUTORIZATE IN DOMENIUL
CADASTRULUI, GEODEZIEI SI CARTOGRAFIEI

Referitor la: Informare publicare procedura achizitie 297 UAT-uri

Având în vedere faptul ca Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a demarat procedura de achizitie a serviciilor de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor prin Programul Operational Regional Proiectul major privind ,, Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania” în 297 UAT -uri, va comunicam :

- a fost publicat în sistemul electronic de achizitii publice (SEAP/SICAP) anun?ul numarul CN1033469/03.08.2021, cu data limita de depunerea ofertelor 13.09.2021.

Informatiile detaliate privind licita?ia ,,Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciara a imobilelor - 297 UAT-uri” se regasesc la link-ul: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100125602.

Cu deosebita consideratie,

eterra

ANUNT concurs 02.09.2021-08.09.2021, incadrare perioada determinata BIS .Tematica si biblografia la sectiunea Cariera

eterra

COMUNICAT DE PRESA


OCPI Constanta, 6 august 2021

Doua comune din judetul Constanta sunt incluse în procedura de licitatie deschisa initiata de agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (aNCPI) pentru achizitionarea serviciilor de înregistrare sistematica a proprietatilor în Sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Lucrarile de cadastru general sunt gratuite pentru cetateni si se desfasoara în cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF). Finantarea este asigurata din fonduri europene, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 (POR).

ANCPI, institutie aflata în subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si administratiei (MDLPa), a publicat, în data de 3 august 2021, în Sistemul Electronic de achizitii Publice (SEaP), anuntul cu numarul CN1033469 – Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor din 297 UaT-uri, prin Programul Operational Regional - Proiectul major privind „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de înregistrare a proprietatilor în zonele rurale din România”.

Procedura de achizitie publica se desfasoara pe loturi, fiecare comuna reprezentând un lot. Suprafata totala estimata a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.

Procedura va fi finalizata cu încheierea unui contract multianual/lot. Valoarea totala estimata este de 461.428.197,34 de lei (fara TVa). anuntul a fost publicat si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). astfel, la aceasta procedura pot depune oferte toti operatorii economici din tara sau din strainatate care îndeplinesc cerintele solicitate de aNCPI. Termenul-limita pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie 2021.

Proiectul „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de înregistrare a proprietatilor în zonele rurale din România” completeaza obiectivul Programului national de cadastru si carte funciara 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrarilor de înregistrare sistematica pentru 5.758.314 ha din 660 de UaT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totala a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezinta fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si 46.933.673 de euro – cofinantare de la bugetul de stat.

Mai multe informatii despre proiectul „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de înregistrare a proprietatilor în zonele rurale din România” puteti gasi accesând

http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

anexa: Lista celor doua UaT-uri din judetul Constanta pentru care au fost demarate procedurile de atribuire

Purtator de cuvânt: Veronica Mandila

Tel. 0751.087.348

E-mail: veronica.mandila@ancpi.ro

Lista UAT-urilor din judetul Constanta pentru care au fost demarate procedurile de atribuire:

Nr. crt. JUDET Denumire UAT SUPRAFAtA DE CONTRACTAT (ha)

1. CONSTANTA AGIGEA 4622

2. CONSTANTA LUMINA 3539

eterra

Centralizator punctaj final concurs SE 15.07.2021_21.07.2021, referent treapta IA

eterra

Centralizator punctaj contestatie proba interviu concurs 15.07.2021_21.07.2021 referent treapta IA, Serviciul Economic.pdf

eterra

Centralizator punctaj proba interviu concurs SE, 15.07.2021_21.07.2021, 1 post referent IA.pdf

eterra

Centralizator punctaj final concurs BIS 13.07.2021-19.07.2021, asistent registrator principal debutant

eterra

Centralizator punctaj final concurs BIS 13.07.2021-19.07.2021, consilier cadastru gr.I si consilier cadastru debutant

eterra

Centralizator punctaj final concurs se 12.07-16.07.2021, consilier gr I

eterra

Centralizator punctaj proba interviu concurs BIS,13.07.2021_19.07.2021, 1 post consilier cadastru gradul I ?i 1 post consilier cadastru debutant

eterra

Centralizator punctaj proba interviu concurs BIS,13.07.2021_19.07.2021, 1 post asistent registrator principal debutant

eterra

Centralizator punctaj proba interviu concurs SE ,12.07_16.07.2021 consilier gr.II

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa concurs 15.07.2021_21.07.2021 referent treapta IA Serviciul Economic

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa concurs B.I.S._S.C. 13.07.2021_19.07.2021 consilier cadastru gr.I si consilier cadastru debutant

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa concurs B.I.S._S.C. 13.07.2021_19.07.2021 asistent registrator principal debutant

eterra

Centralizator punctaj final concurs SPI 05.07-09.07.2021, asistent registrator principal gr I

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa concurs SE,12.07_16.07.2021 consilier gr.II

eterra

Centralizator punctaj proba interviu-concurs 05.07.-09.07.2021-asistent registrator principal gr.I ,perioada nedeterminata

eterra

LISTA candidatii concurs 15.07.2021_21.07.2021 referent treapta IA Serviciul Economic

eterra

LISTA candidatii concurs 13.07.2021_19.07.2021 BIS consilier cadastru gr.I si consilier cadastru debutant

eterra

LISTA candidatii concurs 13.07.2021_19.07.2021 BIS Asistent registrator principal debutant

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa concurs SPI 05.07.2021-09.07.2021 - asistent registrator principal gr I , perioadata nedeterminata

eterra

Lista candidati concurs 12.07.2021_16.07.2021 consilier gradul II Serviciul Economic

eterra

INFORMARE privind concursul organizat in perioada- 05.07.2021 – 09.07.2021- SPI- asistent registrator principal gr I

eterra

Lista candidati admisi_respinsi concurs perioada 05.07.2021-09.07.2021 SPI - ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL GRADUL I

eterra

COMUNICAT DE PRESA

OCPI Constanta, 23 iunie 2021

Peste 5.000 de carti funciare sunt eliberate, gratuit, pentru proprietarii imobilelor din sapte comune din judetul Constanta, prin Programul national de cadastru si carte funciara (P.N.C.C.F). Lucrarile de înregistrare sistematica a imobilelor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I), prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I) Constanta.


Proprietarii celor 5.029 de terenuri agricole din comunele Oltina (204 imobile în sector cadastral 43), Fântânele (630 imobile în sector cadastral 8), Adamclisi (729 imobile în sectoarele cadastrale 21, 30, 31 si 33), Cernavoda (811 imobile în sectoarele cadastrale 7, 9, 10, 28 si 38), Rasova (2099 imobile în sectoarele cadastrale 15, 42 si 43), Saraiu (112 imobile în sector cadastral 35) si Corbu (444 imobile în sector cadastral 15, 18, 20 si 26) au început sa primeasca noile carti funciare marti, 22 iunie 2021. În aceste unitati administrativ-teritoriale (UAT), lucrarile de cadastru general au început în perioada 2018 - 2019 si au vizat o suprafata de 8.129,5353 de hectare.

În prezent, în judetul Constanta se afla în afisare documentele tehnice spre publicare, pentru a fi verificate de catre cetateni, în 11 unitati administrativ-teritoriale, în care se desfasoara lucrari de înregistrare sistematica a proprietatilor la nivel de sectoare cadastrale: Baneasa, Crucea, Deleni, Ion Corvin, Lipnita, Navodari, Ostrov, Saraiu, Cernavoda, Dobromir si Lumina. Numarul total de imobile publicate, spre verificare, este de 5.208 imobile si vizeaza o suprafata de 15.118,4022 ha.

Din totalul de 70 de UAT-uri din judetul Constanta, UAT Gârliciu si UAT Ghindaresti sunt cadastrate în proportie de suta la suta, iar în alte 35 localitati se desfasoara lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor în cadrul P.N.C.C.F., atât la nivel de UAT, cât si la nivel de sector cadastral.

Mai multe informatii referitoare la P.N.C.C.F sunt disponibile pe pagina web a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, www.ancpi.ro.

eterra

Anunt concurs 15.07.2021- 21.07.2021- referent treapta IA SE .Tematica si biblografia la sectiunea Cariera

eterra

ANUNT concurs 13.07.2021_19.07.2021 perioada determinata BIS .Tematica si biblografia la sectiunea Cariera

eterra

Anunt concurs SE consilier gradul II perioada 12.07 - 16.07.2021 .Tematica si biblografia la sectiunea Cariera

eterra

Anunt concurs 05.07.2021_09.07.2021 perioada nedeterminata SPI asist. registrator principal gr. I .Tematica si biblografia la sectiunea Cariera

eterra

Comunicat de presa OCPI CT 24 05 2021

eterra

Centralizator punctaj final concurs SC_BIS determinat 11.05.2021_17.05.2021 consilier cadastru gr.II

eterra

Centralizator proba interviu _17.05.2021 concurs SC_BIS perioada determinata

eterra

Centralizator proba interviu _17.05.2021 concurs SJRUSP consilier gradul IA

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa concurs SC_BIS 11.05.2021_17.05.2021 consilier cadastru gr.I si consilier cadastru gr.II per. determinata

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa concurs SC_BFF 11.05.2021_17.05.2021 consilier cadastru gr.IA

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa concurs SJRUSP 11.05.2021_17.05.2021 consilier gr.IA

eterra

Anunt privind reluarea concursului pentru ocuparea unui post vacant Consilier Gradul 2 Serviciul Economic

eterra

CENTRALIZATOR PUNCTAJ FINAL CONCURS SE 28.04.2021_06.05.2021

eterra

CENTRALIZATOR PUNCTAJ FINAL CONCURS SPI 27.04.2021_05.05.2021

eterra

Centralizator proba interviu _06.05.2021 referent treapta IA _SE

eterra

Centralizator proba interviu _05.05.2021 asistent registrator principal gr.I _ SPI

eterra

Lista candidatii admisi_respinsi concurs 11.05.2021_17.05.2021 SJRUSP CONSILIER GR.IA

eterra

Lista candidatii admisi_respinsi concurs 11.05.2021_17.05.2021 SC -BIS CONSILIER CADASTRU GR.I, CONSILIER CAD. GR.II

eterra

Lista candidatii admisi_respinsi concurs 11.05.2021_17.05.2021 SC - BFF CONSILIER CADASTRU GR.IA

eterra

Lista candidatii admisi_respinsi concurs 11.05.2021_17.05.2021 SE CONSILIER GR.II

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa la concursul din data 28.04.2021 referent treapta IA, Serviciul Economic

eterra

Centralizator punctaj proba scrisa la concursul din data 27.04.2021 asistent registrator principal gr.I, SPI - BCPI Constanta

eterra

Erata tematica si bibliografie concurs 11.05_17.05.2021 consilier gradul II Serviciul Economic

eterra

Erata tematica si bibliografie concurs 28.04_06.05.2021 referent treapta IA Serviciul Economic

eterra

Lista candidati concurs 28.04.2021 – 06.05.2021 referent treapta IA Serviciul Economic

Anunt

eterra

Lista candidatii concurs 27.04.2021_05.05.2021 SPI

Anunt

eterra

Rezultatele lucrarilor de cadastru general pentru comuna DELENI - SECTOR CADASTRAL 70 se afiseaza astazi, 16.04.2021, iar data limita pentru verificarea documentelor tehnice si depunerea contestatiilor este 16.06.2021

Anunt

eterra

Anunt concurs 11.05 - 17.05.2021 perioada determinata BIS

Anunt
Bibliografie si tematica consilier cadastru Gr.I si Gr.II SC-BIS
Cerere tip

eterra

Anunt concurs 11.05 - 17.05.2021 perioada nedeterminata SJRUSP, SE, BFF

Anunt
Bibliografie si tematica consilier Gr.IA SJRUSP
Bibliografie si tematica consilier Gr.II SE
Bibliografie si tematica consilier cadastru Gr.IA SC-BFF
Cerere tip

eterra

Rezultatele lucrarilor de cadastru general pentru comuna SARAIU - SECTOR CADASTRAL 10 si SECTOR CADASTRAL 12 se afiseaza astazi, 14.04.2021, iar data limita pentru verificarea documentelor tehnice si depunerea contestatiilor este 14.06.2021

Anunt

eterra

Rezultatele lucrarilor de cadastru general pentru comuna HORIA au fost afisate in data de 07.04.2021, iar data limita de depunere a contestatiilor este 07.06.2021

Anunt

eterra

Anunt concurs 28.04.2021 - 06.05.2021 perioada nedeterminata referent treapta IA Serviciul Economic

Anunt
Bibliografie
Tematica
Cerere tip

eterra

Anunt concurs 27.04-05.05.2021 perioada nedeterminata SPI asistent registrator principal gr. I

Anunt
Bibliografie
Tematica
Cerere tip

eterraCOMUNICAT DE PRESA
OCPI Constanta, 31 martie 2021
Proprietarii a peste 2.000 de imobile din comuna Ghindaresti, judetul Constanta, primesc, începând de astazi, noile carti funciare. Documentele au fost eliberate gratuit pentru cetateni, prin Programul national de cadastru si carte funciara (PNCCF), sustinut de Guvernul României. Lucrarile de înregistrare sistematica a imobilelor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta.
ANCPI, institutie aflata în subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice, si Administratiei (MDLPA), a finalizat lucrarile de cadastru general în comuna Ghindaresti din judetul Constanta. Noile carti funciare ale celor 2.155 de imobile au fost înmânate autoritatilor locale, marti, 30 martie. În comuna Ghindaresti, lucrarile de cadastru general au început în anul 2018 si au vizat o suprafata totala de 1.917,7559 de hectare.
La eveniment au participat primarul comunei Ghindaresti, Vasile Simion, si Grecu – Dorin Sasu, directorul OCPI Constanta.
“Ghindaresti este a doua comuna din judetul Constanta, dupa comuna Gârliciu, care a fost cadastrata integral, însa treaba noastra nu se opreste aici. Pâna la finalul anului, vor fi finalizate lucrarile de cadastru general la nivel de întreg UAT si pentru comuna Topalu si comuna Horia. Astfel, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin O.C.P.I Constanta, va pune la dispozitia primariilor toate modificarile drepturilor de proprietate, rezultate în urma procesului de înregistrare sistematica, pentru a sustine crearea si mentinerea unei baze de impozitare reale.”, a precizat Directorul O.C.P.I Constanta, d-nul Grecu Dorin SASU.
În prezent, din totalul de 70 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) din judetul Constanta, doua (Gârliciu, Ghindaresti) sunt cadastrate în proportie de suta la suta, iar în alte 47 se desfasoara lucrari de cadastru general în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât si la nivel de sector cadastral.
Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuita a tuturor imobilelor (terenuri, cladiri si apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Programul este finantat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar si din fonduri externe obtinute prin Programul Operational Regional 2014-2020, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o alta sursa de finantare poate fi bugetul local al primariilor.
Mai multe informatii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, www.ancpi.ro.

POZA PRIMARIE

POZA PRIMARIE

PLAN

eterra


ANUNT PREALABIL PRIVIND AFI?AREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire judet: Constanta
Denumire UAT: HORIA
Sectoare cadastrale: 0 - 54
OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0 - 54 din UAT Horia, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) ?i (2) din Legea cadastrului ?i a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
UAT Horia
Data de început a afi?arii: 07.04.2021
Data de sfarsit a afisarii: 07.06.2021
Adresa locului afi?arii publice : Caminul Cultural din Horia, str. Principala, nr.30, Comuna Horia
Repere pentru identificarea locatiei: CAMINUL CULTURAL DIN HORIA
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul PRIMARIEI COMUNEI HORIA (Sala de ?edinte a Consiliului Local), cu respectarea dispozitiilor legale privind obligatiile persoanelor pe perioada starii de alerta ?i pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra


Având în vedere faptul ca Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) inten?ioneaza sa demareze proceduri de achizitie a serviciilor de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciara a imobilelor prin Programul Opera?ional Regional Proiectul major privind ,, Cre?terea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania” in 309 UAT -uri, va comunicam urmatoarele :


- Pentru a estima cât mai corect si aproape de nivelul pie?ei de profil bugetul achizitiei, respectiv pre?ul/ha a serviciilor de înregistrare sistematica, ANCPI a publicat în data de 16.03.2021 anun?ul privind consultarea de pia?a cu nr. MC 1014146, pe site-ul www. e-licitatie.ro si cu nr.12281/16.03.2021 pe site-ul www.ancpi.ro.

eterra


ANUNT


Peste patru mii de imobile din comuna Topalu din judetul Constanta au fost masurate si urmeaza sa fie intabulate. Rezultatele lucrarilor de cadastru general au fost afisate atat la sediul Primariei comunei Topalu, cat si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Persoanele interesate au la dispozitie 60 de zile pentru a depune contestatii sau cereri de rectificare, incepand cu data de 10.03.2021 pana in data de 10.05.2021.


eterra


ANUNT PREALABIL PRIVIND AFI?AREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire judet: Constanta
Denumire UAT: TOPALU
Sectoare cadastrale: 0 - 24


OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0 - 24 din UAT Topalu, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) ?i (2) din Legea cadastrului ?i a publicita?ii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

UAT Topalu
Data de început a afisarii: 10.03.2021
Data de sfarsit a afisarii: 10.05.2021
Adresa locului afisarii publice : Str. Preot Luca Nicolae, FN, Comuna Topalu
Repere pentru identificarea loca?iei: PRIMARIA COMUNEI TOPALU (Sala de ?edin?e a Consiliului Local)
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul PRIMARIEI COMUNEI TOPALU (Sala de ?edin?e a Consiliului Local), cu respectarea dispozi?iilor legale privind obliga?iile persoanelor pe perioada starii de alerta ?i pe site-ul Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.


eterra


Va comunicam ca peste 2.600 de carti funciare sunt eliberate, incepand din data de 2 februarie 2021, gratuit pentru proprietarii imobilelor din comuna Seimeni, judetul Constanta, prin Programul national de cadastru si carte funciara (P.N.C.C.F). Lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I), prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I) Constanta.


eterra


OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica la nivel de sectoare cadastrale, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile si completarile ulterioare:
- incepand cu data de 25.01.2021 pentru UAT ADAMCLISI, UAT OSTROV, UAT ION CORVIN.
- incepand cu data de 26.01.2021 pentru UAT ALBESTI, UAT PECINEAGA, UAT TECHIRGHIOL.
- incepand cu data de 27.01.2021 pentru UAT CIOBANU, UAT POARTA ALBA, UAT SEIMENI.


eterra


Va comunicam ca urmare a discutiilor purtate cu reprezentantii primariei Constanta s-a stabilit ca prima inscriere a unitatilor individuale (apartamente) nu este conditionata de inregistrarera la primarii a cererii pentru obtinerea ordinului prefectului asupra cotei indivize de teren


eterra


VA COMUNICAM CA IN PERIOADA 12.01.2021 - 18.01.2021 BCPI MEDGIDIA VA FI INCHIS IN VEDEREA MUTARII SEDIULUI DIN VECHEA LOCATIE STR. OLTENIEI NR. 1 IN NOUA LOCATIE STR. REPUBLICII NR. 56 MEDGIDIA


eterra


REZULTATE EXAMEN AUTORZARE IN DATA DE 07.12.2020


eterra
ANUNT DE PRESAÎn conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietatilor funciare. Documentul este afisat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la sectiunea Transparenta decizionala.

eterra
ANUNT DE PRESAÎn conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de înregistrare sistematica demarate de unitatile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1065/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentul este afisat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la sectiunea Transparenta decizionala.

eterra


ANUNT EXAMEN AUTORZARE IN DATA DE 07.12.2020 LA SEDIUL OCPI CONSTANTA


eterra
ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA AFISARII PUBLICE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUIUnitatea administrativ teritoriala Rasova anunta, potrivit Ordinului Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr.4660200/30.11.2020, înregistrat în evidentele Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta sub nr.10090/02.12.2020, decalarea datei de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului la nivel de sectoare cadastrale, ce trebuia efectuata în data de 07.12.2020.

Decalarea a fost decisa pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID – 19), întrucât începând cu data de 02.12.2020 a fost instituita masura carantinarii zonale, pentru o perioada de 14 zile, pentru UAT Rasova, judetul Constanta.

Perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului se va efectua dupa expirarea perioadei de carantina zonala, respectiv în perioada 17.12.2020 - 15.02.2021.

Informatii privind Programul National de Cadastru si Carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra
ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA AFITARII PUBLICE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUIÎn vederea prevenirii raspandirii infec?iei cu COVID-19, OCPI Constanta anunta suspendarea publicarii documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 15, 42 si 43 din UAT RASOVA, pe o perioada de 14 zile calendaristice, în perioada 23.11.2020 – 06.12.2020. Activitatea de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului va fi reluata începând cu data de 07.12.2020 pentru o perioada de 60 de zile calendaristice.

eterra ANUNT PREALABIL PRIVIND AFI?AREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire judet: Constanta
Denumire UAT:RASOVA Sectoare cadastrale: 15,42 si 43
OCPI Constan?a anun?a publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoare cadastrale nr.15,42 si 43 din UAT RASOVA, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
UAT RASOVA
Data de inceput a afisarii: 23.11.2020
Data de sfarsit a afisarii: 22.01.2021
Adresa locului afi?arii publice :Str.DUNARII nr.31 Comuna RASOVA
Repere pentru identificarea loca?iei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI RASOVA.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei ?i pe site-ul Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFITAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire judet: Constanta
Denumire UAT:OLTINA Sector cadastral: 43
OCPI Constanta anun?a publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 43 din UAT OLTINA, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
UAT OLTINA
Data de inceput a afisarii: 23.11.2020
Data de sfarsit a afisarii: 22.01.2021
Adresa locului afitarii publice : Str. LALELELOR nr.26 Comuna OLTINA
Repere pentru identificarea loca?iei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI OLTINA.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei ?i pe site-ul Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire judet: Constanta
Denumire UAT: ADAMCLISI Sectoare cadastrale: 21, 30, 31 si 33
OCPI Constanta anun?a publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoare cadastrale nr.21, 30, 31 si 33 din UAT ADAMCLISI , pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
UAT ADAMCLISI
Data de inceput a afisarii: 23.11.2020
Data de sfarsit a afisarii: 22.01.2021
Adresa locului afi?arii publice : Str.TRAIAN nr.39, Comuna ADAMCLISI
Repere pentru identificarea loca?iei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI ADAMCLISI.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei ?i pe site-ul Agen?iei Na?ionale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra COMUNICAT DE PRESA
ANUNT
OCPI Constanta, 09.11.2020
In scopul prevenirii si limitarii raspandirii coronavirusului COVID-19, in perioada 09.11.2020 - 09.12.2020, audientele vor fi acordate doar telefonic (la numarul de telefon 0241.488.625 - TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro).
De asemenea, solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand site-ul OCPI Constanta (www.ocpict.ro), dar si prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni pana joi in intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00.
Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt urmatoarele:
- 0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanta,
- 0241.752.044 - BCPI Mangalia,
- 0241.821.070 - BCPI Medgidia si
- 0751.087.348
Totodata, sunt puse la dispozitia cetatenilor urmatoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro.
Va multumim pentru intelegere.

eterra ANUNT
OCPI Constanta, 09.11.2020
In atentia Persoanelor Fizice Autorizate si Persoanelor Juridice Autorizate va rugam sa trimiteti OP-urile inregistrate la dosare la adresa de mail bcpi.constanta@ancpi.ro in vederea confirmarii platii
Atasat aveti si ghidul : Continutul dosarelor inregistrate on line de catre PFA/PJA

eterra COMUNICAT DE PRESA
Peste 650 de terenuri agricole din comuna Adamclisi si din comuna Saraiu, judetul Constanta, au fost înregistrate în evidentele de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara (PNCCF). Lucrarile de înregistrare sistematica a proprietatilor au fost finan?ate din veniturile proprii ale Agen?iei Na?ionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta.

eterra ANUNT
Rezultate Examen Autorizare in data de 22.10.2020

eterra ANUNT
Examen Autorizare in data de 22.10.2020 ora 9 la sediul OCPI Constanta

eterra ANUNT
OCPI Constanta anunta ca au fost transmise UAT Mihail Kogalniceanu extrasele de carte funciara pentru informare si extrasele de plan cadastral pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale nr 31, 69 si 70 în care s-au încheiat lucrarile de înregistrare sistematica în cadrul PNCCF, pentru a fi comunicate tuturor persoanelor interesate
EXCEL Anexa_1_pt UAT

eterra ANUNT
OCPI Constanta anunta ca au fost transmise UAT Ostrov extrasele de carte funciara pentru informare ?i extrasele de plan cadastral pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale nr 18 ?i 37 în care s-au încheiat lucrarile de înregistrare sistematica în cadrul PNCCF, pentru a fi comunicate tuturor persoanelor interesate

eterra Rezulatele examenului de autorizare din data de 16.09.2020

eterra COMUNICAT DE PRESA - Aproape 300 de terenuri agricole din comuna Baneasa, judetul Constanta, au fost înregistrate în evidentele de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de înregistrare sistematica a proprietatilor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta

eterra Va comunicam BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA EXAMEN AUTORIZARE CAT C si BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA EXAMEN AUTORIZARE CAT B

eterra Va comunicam ca peste 800 de terenuri agricole din comuna Oltina, judetul Constanta, au fost înregistrate în evidentele de cadastru si carte funciara, gratuit pentru ceta?eni, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de înregistrare sistematica a proprietatilor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara (ANCPI) prin Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta

eterra Va comunicam ca in urma lucrarilor de inregistrare sistematica se va trece la inlocuirea vechilor evidente , astfel va recomandam ca pana la data 15.09.2020 estimative sa nu se mai inregistreze noi cereri pe UAT Oltina sectoare : 28,29,42,46 atasam si adresa

eterra Anunt Examen autorizare in data de 14.09.2020 la sediul OCPI Constanta

eterra Anunt consultare piata inchiriere spatiu arhiva

eterra OCPI Constanta transmite urmatorul Comunicat de presa

Aproape 750 de terenuri agricole din doua comune din judetul Constanta au fost inregistrate in evidentele de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietatilor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) prin Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta.

eterra Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica PNCCF pe UAT Mihail Kogalniceanu sectoare 31,69,70

eterra In atentia tuturor persoanelor interesate Avand in vedere solicitarile avand ca obiect copii conforme cu originalul din arhiva O.C.P.I. Constanta dupa schita cadastrala pentru imobilele ce au facut obiectul lucrarilor de inregistrare sistematica, va comunicam ca documentele emise in urma finalizarii inregistrarii sistematice sunt extrasele de carte funciara pentru informare si extrasele din noul plan cadastral

eterra Aproape doua mii de imobile din comuna Ghindaresti, judetul Constan?a, au fost masurate si urmeaza sa fie intabulate. Rezultatele lucrarilor de cadastru general au fost afisate atat la sediul Caminului Cultural Ghindaresti, cat si pe site-ul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta si al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Persoanele interesate au la dispozitie 60 de zile (in intervalul 06.07.2020-04.09.2020) pentru a depune contestatii sau cereri de rectificare.

eterra Va rugam sa ne trimiteti pana pe data de 10.07.2020 propunerile privind modificarea Regulamentului privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor juridice si fizice aprobat prin Ordinul 107/2010

eterra OCPI Constanta face urmatorul anunt : Aproape 9.000 de carti funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii imobilelor din doua unitati administrativ-teritoriale (UAT) din judetul Constanta, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (P.N.C.C.F) sustinut de Guvernul Romaniei. Lucrarile de inregistrare sistematica a imobilelor au fost finantate din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I), prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I) Constanta.

eterra OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din UAT Ghindaresti, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

eterraAgentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a initiat o procedura de licitatie deschisa pentru achizitionarea serviciilor de înregistrare sistematica în Sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 246 de unitati administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de judete.
Lucrarile de cadastru general sunt finantate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020 (POR).
Printre acestea se numara si 14 comune din judetul Constanta. Atasat gasiti lista celor 14 UAT-uri din judetul Constanta pentru care au fost demarate procedurile de atribuire.

eterra
ANUNT DE PRESAOCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 66 din UAT ADAMCLISI, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
UAT ADAMCLISI
Data de inceput a afisarii: 22.06.2020
Data de sfarsit a afisarii: 21.08.2020
Adresa locului afi?arii publice: Str. Traian, nr. 39, localitatea Adamclisi, Comuna ADAMCLISI
Repere pentru identificarea locatiei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI ADAMCLISI
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei, cu respectarea dispozi?iilor legale privind obligatiile persoanelor pe perioada starii de alerta si pe site-ul Agentiei Na?ionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra
ANUNT DE PRESA


OCPI Constanta, 12.06.2020

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta va relua activitatea de relatii cu publicul începând cu data de 15.06.2020. Persoanele fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de specialitate, notarii publici si celelalte categorii de persoane care au acces, pe baza de user si parola, la sistemele informatice ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vor continua sa utilizeze aceste servicii on-line.

Ghiseele din cadrul OCPI Constanta vor functiona, începând cu data de 15.06.2020, dupa urmatorul program:
- Luni - Joi - în intervalul orar 09.00 - 13.00
- Vineri - în intervalul orar 09.00 - 12.00

Totodata, conducerea OCPI Constanta va programa si sustine audiente în regim normal, începând cu data de 15.06.2020.
Sesizarile, petitiile si memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronica sau posta.

Purtator de cuvânt: Veronica MANDILA
E-mail: veronica.mandila@ancpi.ro

eterra
Inchiderea vechilor evidente urmare finalizarii lucrarilor inregistrare sistematica UAT Cumpana

eterra
Sprijinirea activitatii din domeniul cadastrului

eterra
Anunt privind consultarea pietei preturilor constructiilor in localitatea Medgidia

eterra
Anunt privind consultarea pietei preturilor constructiilor in localitatea Medgidia

eterra
ERATA A ANUNTULUI PREALABIL PRIVIND AFI?AREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTORUL CADASTRAL NR.8 DIN UAT FÂNTÂNELE

Întrucât, dintr-o eroare a fost men?ionat faptul ca data de început a afi?arii documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.8 din UAT FÂNTÂNELE este 01.06.2020 - care este o zi nelucratoare deoarece este o zi libera legala, formulam prezenta erata prin care rectificam urmatoarele informa?ii: Data de început a afi?arii: 02.06.2020 Data de sfârsit a afi?arii: 03.08.2020

eterra
Anunt Program National Cadastru si Carte Funciara , Inregistrare Sistematica

Avand în vedere prevederile art. 3.4 din Ordinul 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara, finantate de ANCPI si urmare a încetarii starii de urgenta, OCPI Constanta anunta reluarea activitatii privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale, pentru urmatoarele unitati administrativ teritoriale: UAT Mihail Kogalniceanu, UAT Saraiu, UAT Adamclisi, UAT Oltina, UAT Ostrov, UAT Cernavoda, UAT Baneasa, UAT Seimeni, UAT Fântânele.

eterra
COMUNICAT DE PRESA OCPI Constanta, 14.05.2020
In scopul prevenirii si limitarii raspandirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), activitatea de relatii cu publicul (audiente, registratura si ghisee) din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta se va desfasura, in continuare, prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronice (ct@ancpi.ro) sau posta.
De asemenea, solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand site-ul OCPI Constanta (www.ocpict.ro), dar si prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni pana joi In intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri Intre orele 8.00 – 14.00. Audientele vor fi acordate doar telefonic (la numarul de telefon 0241.488.625 - TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro).
Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt urmatoarele:
- 0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanta,
- 0241.752.044 - BCPI Mangalia,
- 0241.821.070 - BCPI Medgidia,
- 0751.087.595 si
- 0751.087.348
Totodata, sunt puse la dispozitia cetatenilor urmatoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro.
Toate aceste masuri au scopul de a proteja publicul si salariatii, in egala masura.
Va multumim pentru Intelegere.
Precizam ca vom anunta In timp util reluarea activitatii cu publicul la registratura si ghiseele OCPI Constanta.
Totodata, reiteram faptul ca partenerii nostri pot efectua, In continuare, online toate operatiunile necesare.
Purtator de cuvant: Veronica MANDILA
Tel. 0732.61.88.70
E-mail: veronica.mandila@ancpi.ro


eterra
COMUNICAT DE PRESA
Masurile luate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, la jumatatea lunii martie, în scopul prevenirii si limitarii raspândirii noului coronavirus COVID-19 se prelungesc pe întreaga durata a starii de urgenta

În urmatoarele saptamâni, publicul nu va avea în continuare acces în incinta OCPI. Astfel, primirea sesizarilor, petitiilor si memoriilor se va face prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronica (ct@ancpi.ro) sau posta, pâna la ridicarea restrictiilor impuse de autoritati pe durata starii de urgenta.
De asemenea, solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand site-ul OCPI Constanta (www.ocpict.ro), dar si prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni pâna joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00. Audientele vor fi acordate doar telefonic (la numarul de telefon 0241.488.625 - TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro).
Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt urmatoarele:
- 0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanta,
- 0241.752.044 - BCPI Mangalia,
- 0241.821.070 - BCPI Medgidia,
- 0751.087.595 si
- 0751.087.348
Totodata, sunt puse la dispozitia cetatenilor urmatoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro.
Toate aceste masuri au scopul de a proteja publicul si salariatii, în egala masura.
Va multumim pentru întelegere."

eterra
IN ATENTIA
NOTARILOR PUBLICI
PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE AUTORIZATE IN DOMENIUL CADASTRULUI, AL GEODEZIEI SI CARTOGRAFIEI
Va comunicam ca pentru a inregistra o cerere online este obligatoriu sa atasati minim 1 fisier pdf semnat electronic. Contractele de vanzare cumparare ( sau PAD-urile ) trebuie sa fie scanate separat intrun singur fisier pdf si semnat electronic De ex. daca un contract de vanzare cumparare are 3 pagini va rezulta 1 fisier pdf scanat cu 3 pagini in interior scanate o singura data In lista de acte, includeti obligatoriu documentul de plata în format pdf, semnat electronic. Actele administrative , sau restul actelor ,pot fi scanate toate odata intrun singur fisier si adaugate , semnate o singura data

"Va informam ca funtionalitatea ‘Facturare’ este disponibila membrilor grupului de utilizatori ‘PFA’. Document de plata de tip ORDIN DE PLATA . Folositi aceasta capabilitate pentru a înregistra în sistem documentul de plata cu care ati achitat tariful aferent cereri (ordin de plata, recipisa internet banking), conform instruc?iunilor din ghidul publicat la help. Inregistrarea documentului de plata este conditie pentru trecerea cererii în oficiu. Termenul de solutionare incepe de la data la care suma va figura în extrasul de cont al oficiului. Pentru a identifica mai u?or plata, preciza?i in ordinal de plata la rubrica ‘Obictul platii’, codul de înregistrare. In lista de acte, includeti obligatoriu documentul de plata în format pdf, semnat electronic

eterra

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, anunta ca programul cu publicul se suspenda, iar înscrisurile împreuna cu dovada platii tarifului în regim normal aferent se vor depune exclusiv prin mijloace de comunicare electronica permise de lege (e-amil, fax), urmând ca orginalul acestor înscrisuri sa fie trasmis prin C.N.POSTA ROMÂNA S.A.-contul deschis la Trezoreria Mun. Constanta nr.RO73TREZ231501503X027434.

Având în vedere: • epidemia de CORONAVIRUS (COVID-19); • recomandarile organismelor internationale (Organizatia Mondiala a Sanatatii), care recomanda evitarea aglomeratiilor si pastrarea distantei sociale, O.C.P.I Constanta a implementat urmatorul plan de masuri:

1. Notarii publici vor înregistra cererile online.

2. Persoanele fizice autorizate, vor înregistra cererile online.

3. Tarifele aferente cererilor se vor achita prin virament bancar.

4. Documentatiile se vor depune în spatiul special amenajat la registratura Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta.

eterra

În scopul prevenirii si limitarii raspândirii COVID-19, în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Constanta sisteaza activitatea de relatii cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizarilor, petitiilor si memoriilor sa se faca prin corespondenta, folosindu-se mijloacele de comunicare electronica (ct@ancpi.ro) sau posta. De asemenea, pâna la finalul acestei luni, solicitantii pot primi informatii referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI Constanta (www.ocpict.ro) si prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni pâna joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 si vineri între orele 8.00 – 14.00.

Audientele vor fi acordate doar telefonic (la numarul de telefon 0241.488.625 - TASTA 3) sau prin e-mail (ct@ancpi.ro)

Numerele de telefon, aferente call-center-ului, destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI sunt urmatoarele

- 0751.087.595 si 0751.087.348

suplimentar:

- 0241.488.625 - TASTA 1 - BCPI Constanta,

- 0241.752.044 - BCPI Mangalia,

- 0241.821.070 - BCPI Medgidia,

Totodata, sunt puse la dispoziita cetatenilor urmatoarele adrese de e-mail: ct@ancpi.ro, bcpi.constanta@ancpi.ro, bcpi.mangalia@ancpi.ro, bcpi.medgidia@ancpi.ro, brp.harsova@ancpi.ro

eterra
IN ATENTIA
PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE AUTORIZATE IN DOMENIUL CADASTRULUI, AL GEODEZIEI SI CARTOGRAFIEI
Urmare a initierii de catre ANCPI a unui proces de consultatre a pietei, OCPI Constanta ofera exemple din informatiile detinute în arhive prin e-mail, spre consultare, necesare evaluarii realiste a complexitatii UAT-urilor pentru elaborarea ofertelor tehnices?i financiare, la solicitarea operatorilor economici interesati.

eterra
Centralizator punctaj final examen promovare 19.03.2020 BCPI Mangalia

eterra
Centralizator punctaj final examen promovare 19.03.2020 PNCCF

eterra
Centralizator punctaj examen promovare 19.03.2020 BIS

eterra
Centralizator punctaj examen promovare 19.03.2020 BCPI Mangalia

eterra
Având în vedere faptul ca ANCPI intentioneaza sa demareze doua proceduri de achizitie prin Programul Operational Regional Proiectul major privind ,, Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania” in 209 UAT -uri si 37 UAT -uri , va comunicam anuntul si informatiile detaliate privind consultarea de piata

eterra
Lista candidati admisi promovare trim I 2020 BCPI Mangalia

eterra
Lista candidati admisi promovare trim I 2020 PNCCF

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Deleni, 153 extrase carti funciare pentru informare aferente sectorului cadastral 71, conform anexei atasate

eterra
Tematica si bibliografie examen promovare 19.03.2020 PNCCF

eterra
Anunt examen promovare 19.03.2020 PNCCF

eterra
Tematica si bibliografie examen promovare 19.03.2020 BCPI Mangalia

eterra
Anunt examen promovare 19.03.2020 BCPI Mangalia

eterra
Consultare publica cu privire la modificarea si completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Amzacea 231 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectoarelor cadastrale 1.3.si 16

Anexa

eterra
Cartea funciara poate fi consultata de orice cetatean în limita prevederilor legale
În urma unor afirmatii aparute în spatiul public legate de modul în care cetatenii pot accesa documentele institutiei, OCPI Constanta face urmatoarea precizare: “Orice persoana, fara a justifica un anume interes, poate cerceta orice carte funciara precum si alte documente cu care aceasta se întregette conform prevederilor legale. In plus, mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuarii înscrierilor în cartea funciara poate fi consultata de orice persoana interesata cu respectarea dispozitiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. In urma unei cereri, se pot elibera extrase sau copii certificate conforme cu exemplarul original aflat în arhiva. Pentru eliberarea copiei cartii funciare tariful practicat de OCPI Constanta este de 25 lei dar exista posibilitatea întocmirii unui abonament în valoare de 900 lei pentru un pachet de 50 de carti funciare sau 1800 lei pentru 100 carti funciare. Astfel, îi asiguram pe toti constantenii ca la OCPI Constanta, transparenta nu exista doar pe hartie ci si in realitate iar pe cei care au avut dificultati în trecut în colaborarea cu institutia pot reveni cu solicitari în limitele impuse de lege."

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Cumpana 767 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectorelor cadastral3 2,3,11,12,14,15,16,17,18

Anexa

eterra
IN ATENTIA PERSOANELOR JURIDICE AUTORIZATE Va invitam la videoconferinta in data de 28.01.2020 sau 31.01.2020 ora 14 avand ca tema principala de discutie demararea procedurii de achizitie pentru lucrari de inregistrare sistematica la nivel de intreg UAT din Judetul Constanta, finantate din fonduri europene structurale

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Lipnita 431 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectorului cadastral 25

Anexa

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Cogealac 147 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectorelor cadastrale : 11,35,46,51

Anexa

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Mihail Kogalniceanu 500 extrase carti funciare de informare , conform anexei atasate , aferente sectorului cadastral 43

Anexa

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Garliciu (INTREG UAT GARLICIU) .

eterra
ANUNT examen promovare functie nivel studii superior Serviciul Cadastru - Biroul Fond Funciar .Tematica si biblografia la sectiunea Cariera

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Cumpana .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Lipnita .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Deleni .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Mihail Kogalniceanu .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Pestera .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Amzacea .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Cogealac .

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Rasova .

eterra
OCPI Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul UAT Lipnita 254 carti funciare , conform anexei atasate , aferente sector cadastral 33

eterra
ANCPI a publicat în data de 11 octombrie 2019, în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP), anun?ul cu numarul CN1015932 - “Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciara a imobilelor Etapa 2 - 215 UAT- uri din 37 de judete”.
Printre acestea se numara ?i patru comune din judetul Constanta: MIHAIL KOGALNICEANU , TOPRAISAR , SACELE , 23 AUGUST

eterra
Anunt referitor la Inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF Lipnita sector 33

eterra
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Denumire judet: Constanta
Denumire UAT: SARAIU
Sectoare cadastrale: 30, 31, 32, 37.
OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 30, 31, 32, 37 din UAT SARAIU, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
UAT SARAIU
Data de inceput a afisarii: 09.10.2019
Data de sfarsit a afisarii: 09.12.2019
Adresa locului afisarii publice : SOS. TULCEI, NR. 29, Comuna SARAIU
Repere pentru identificarea locatiei:INCINTA PRIMARIEI COMUNEI SARAIU.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

eterra
OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale situate in UAT Garliciu pentru o perioada de 60 zile calendaristice. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/

eterra
OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale situate in UAT Cumpana, Mihail Kogalniceanu, Deleni si Lipnita pentru o perioada de 60 zile calendaristice. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/

eterra
In atentia Persoanelor Fizice Autorizate va comunicam decizia privind receptia documentatiei cadastrale de apartamentare, subapartamentare, reapartamentare si inscriere in cartea funciara

eterra
Va comunicam ca au fost publicate in SICAP serviciile de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor situate in UAT Mihai Viteazu Lot 1 20.170 Ha, Uat Cogealac Lot 3 16129 Ha, Uat Istria Lot 2 17.476 Ha , Judetul Constanta.
Anunt de participare nr. CN1012622 / 3.07.2019

eterra
OCPI Constanta anunta ca au fost finalizate lucrarile de inregistrare sistematica in UAT Baneasa (sector cadastral nr.25,31,35 si 40) si in UAT Oltina (sector cadastral nr.35 si 36). O.C.P.I. Constanta pune la dispozitia persoanelor interesate conform înscrierilor din cartea funciara, prin intermediul unitatii administrativ-teritoriale, extrasele de carte funciara pentru informare si extrasele din noul plan cadastral, emise fara a fi semnate de oficiul teritorial, conform art.11, alin.(2) litera q) din Legea 7/1996 republicata.

eterra
Dorim sa va comunicam ca va in vigoare din data de 23.05.2019 Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
Ce cuprinde : "La data intrarii în vigoare a prezentei legi, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni se închid, astfel încât nu vor mai fi efectuate înscrieri în aceste registre."

eterra
Va comunicam faptul ca incepand cu data de 14.05.2019 noul director al OCPI Constanta este domnul Grecu Dorin Sasu

eterra
Va comunicam faptul ca incepand cu data de 16.04.2018 va functiona BCPI Harsova la adresa : Strada Constantei Nr.17A Cladirea in care functioneaza APIA Harsova , Telefon : 0341139927 , Email : brp.harsova@ancpi.ro

eterra
Adresa emitere certificat nou de autorizare in clasa inferioara

eterra
Referitor la inchiderea vechilor evidente urmare a deschiderii noilor carti funciare consecinta a finalizarii lucararilor de inregistrare sistematica din cadrul PNCCF, recomandam pana in data 5.04.2019 sa nu se inregistreze noi cereri pentru imobilele din sectoarele cadastrale 25,31,35,40 UAT Baneasa

eterra
Va comunicam ca Ordinul 16/2019 privind tarifele practicate de ANCPI a fost modificat , intrand in vigoare Ordinul 796/2019
eterra
Anunt Servicii pozitionare GNSS in timp real Cod 3.1.2.

eterra
Va comunicam faptul ca incepand cu data de 4.02.2019 va intra in vidoare Ordinul Directorului General ANCPI 16/2019 publicat in Monitorul Oficial partea 1 nr 30/10.01.2019

eterra
Catre PFA_PJA_Adresa ANCPI 839_10.01.2019 privind actualizarea datelor inscrise pe certificatele de autorizare

eterra
Va comunicam formularul de solicitare legat de prelucrarea datelor cu caracter personal care intra sub incidenta REGULAMENTULUI (UE) NR. 679/2016

eterra
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Ordin 423/2018

Modificare Program de lucru cu publicul
Luni-JoiVineri
Preluari si inregistrari acte8:30 - 14:008:30 - 14:00
Eliberari acte/lucrari , InformatiiBirouri Notariale Publice,Persoane Fizice Autorizate/Persoane Juridice Autorizate a efectua documentatii cadastrale11:00 - 16:0011:00 - 14:00
Persoane Fizice/Persoane Juridice, Birouri Executorii Judecatoresti, Lichidatori, etc.11:00 - 16:0011:00 - 14:00
Casierie9:00 - 14:009:00 - 12:00

eterra
Acord preluare date caracter personal pentru persoane autorizate
Va informam ca OCPI Constanta prelucreaza date cu caracter personal , astfel este necesar acordul dumneavoatra de preluare a acestor date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001
Acordul dumneavoastra va fi transmis prin orice mijloace : fax , mail , posta sau personal la sediul OCPI Constanta pana cel tarziu la data de 4.12.2017 in forma prevazuta din anexa atasata

eterra
Layere stas necesare pentru verificarea lucrarilor depuse la OCPI Constanta

eterra
Va anuntuam ca a fost aprobata programarea persoanelor juridice in vederea efectuarii controlului pentru anul 2017, atasam adresa cu tabelul

eterra
Va comunicam conform adresei atasate ca institutia noastra va organiza in perioada 04.05-12.05.2017 o serie de intalniri cu primarii din judet in vederea stabilirii sectoarelor cadastrale, deplasarile in judet se vor face conform programului atasat

eterra Prelungire termen de transmiterea observatiilor si a propunerilor pana la data de 4.03.2017 privind aprobarea autorizarii persoanelor fizice si juridice

eterra
Colaborare observatii regulament autorizare

eterra
Persoanele fizice si juridice vor face viramente in noul cont O.C.P.I. Constanta, respectiv:
RO73TREZ231501503X027434

eterra Dezbatere publica : Proiectul de Ordin al directorului general ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice care realizeaza si verifica lucrari de specialitate in doemniul cadastrului , geodeziei si cartografiei pe pagina web www.ancpi.ro Informatii Publice/Legislatie/Dezbatere Publica
Va rugam ca pana la data de 31.01.2017 sa transmiteti propunerile/observatiile

eterra
Anunt referitor la realizarea unei estimari corecte a pretului/ha, pentru serviciile de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Intergrat de Cadastru si Carte Funciara, informatii detaliate accesand urmatorul LINK si LINK

eterra
Actualizarea/completarea datelor de contact a persoanelor fizice autorizate
Avand in vedere adresa ANCPI nr.15943/05.08.2016, inregistrata la OCPI Constanta sub nr. 5008/08.08.2016 cu privire la faptul ca aplicatia e-Terra 3 este in curs de implementare in cadrul oficiilor teritoriale, pentru a preintampina eventualele probleme legate de depunerea on-line a cererilor, persoanele fizice autorizate cu domiciliul situat in judetul Constanta isi vor verifica datele de contact afisate pe pagina de web a ANCPI (www.ancpi.ro) la sectiunea Autorizati si in situatia in care acestea nu sunt complete sau nu mai sunt de actualiate, vor depune in cel mai scurt timp posibil o solicitare de actualizare/completare a datelor la OCPI Constanta.
In cazul in care se solicita actualizarea/completarea adresei de e-mail si a numarului de telefon, se va depune o cerere semnata si stampilata de persoana fizica autorizata.Daca se solicita si actualizarea adresei de domiciliu, cererea va fi insotita de o copie a actului de identitate.
Precizam faptul ca adresa de e-mail a unei persoana fizice autorizate trebuie sa fie unica la nivelul aolicatiei informatice care gestioneaza datele referitoare la persoanale autorizate.

eterra
Persoanele autorizate fizice si juridice interesate sa participe la Programul National de Cadastru si Carte Funciara (cadastru general) sunt invitate sa se adreseze OCPI Constanta printr-o adresa de mail pana joi 04.08.2016 ora 14.00

eterra
Anunt referitor la Furnizarea de inregistrari de la statiile GNSS Permanente administrate de ANCPI

eterra
Conform art. 25 ODG 700/2014 va reamintim faptul ca : Persoanele autorizate sunt obligate sa inregistreze si on-line cererile si fisierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului regulament

eterra
Anunt privind depunerea Registrelor de evidenta a lucrarilor realizate verificate de PJA in perioada 01.10.2015_31.12.2015

eterra
Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 914/10.12.2015 s-a publicat Ordinul Directorului general al ANCPI nr 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare , receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , aprobat prin Ordinul Directorului general al ANCPI nr. 700/2014.
Actul va intra in vigoare la data de 1.01.2016.
Anexa s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 914 bis

eterra
Anunt cu precizari privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nt 700/2014

eterra
Toate persoanele juridice autorizate cu sediul in judetul Constanta, vor depune la secretariatul institutiei pana la data de 12.10.2012, Registrele de evidenta a lucrarilor in perioada 01.07.2015-30.09.2015

eterra
Anunt privind Ordinul nr. 700/2014 - receptii tehnice ale planurilor topografice la faza de studii de fezabilitate

eterra
ANUNT
- INCEPAND CU DATA DE 14.09.2015 INFORMATIILE PRIVIND SITUATIA JURIDICA A IMOBILELOR VOR PUTEA FI EFECTUATE DE CATRE PETENTI PRIN CONSULTAREA BAZEI DE DATE A O.C.P.I. CONSTANTA LA STATIA DE LUCRU SPECIAL AMENAJATA IN ACEST SENS LA R.G.I.

eterra
ANUNT
- PENTRU INFORMATII LEGATE DE CERERILE INREGISTRATE IN REGISTRUL GENERAL DE INTRARE SE VA ACCESA : WWW.ANCPI.RO/URMARIRE CERERE RGI .
-EVENTUALELE PROBLEME INTAMPINATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR VOR FI LAMURITE PRIN INTERMEDIUL REFERATELOR DE COMPLETARE SAU CONVOCARE LA REGISTRATOR.
- REFERATELE DE COMPLETARE SI CONVOCARILE SE VOR RIDICA DE LA BIROUL RELATII CU PUBLICUL IN INTERVALUL ORAR AFISAT

eterra
Comunicat catre Persoanele Fizice Autorizate -Inregistrare cereri on-line

eterra
HG 294 privind aprobarea Progamului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

eterra
TRANSMITERE PROPUNERI MODIFICARE ODG 700_2014_TERMEN 26.03.2015

eterra
Procedura operationala nr. 009_S.C._27.01.2015 privind inregistrarea in Registrul General de Intrare a Documentatiilor cadastrale întocmite pentru receptia planului parcelar si înscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

eterra
Programul privind controlul persoanelor juridice autorizate de ANCPI pentru anii 2014-2015

eterra
Programul OCPI Constanta pentru anii 2014-2015, privind controlul persoanelor juridice autorizate de catre ANCPI

eterra
Va comunicam ca programul special de lucru cu expertii judiciari in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Verificari si Receptie Lucrari este :
Luni intre orele 14 - 16
Miercuri intre orele 14 - 16

eterra
Va rugam sa ne trimiteti pe mail la adresa ct@ancpi.ro urmatoarele date : societatea/institutia/notariat/firma de cadastru , numele , prenumele si fotografia tip buletin a persoanei de legatura cu institutia noastra in vederea creearii ecusonului pentru imbunatatirea accesului acestora

eterra
In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate va aducem la cunostinta ca termenul de depunere a cererilor pentru eliberarea credentialelor in vederea accesului online este de 2 saptamani incepand cu data de 26.09.2014

eterra
Informare persoane autorizate
Va informam ca persoanele fizice/juridice autorizate pot transmite observatii si propuneri la Regulamentul de avizare , receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, pe adresa de e-mail: regulament700@ancpi.ro. In acest sens , anuntul a fost publicat pe site-ul ANCPI , in sectiunea Autorizati
De asemenea in cadrul sedintelor organizate de OCPI cu persoanele autorizate , veti primi informatii in legatura cu posibilitatea propunerilor si observatiilor la adresa de e-mail mentionata mai sus

eterra
Va informam ca BIROURILE NOTARIALE vor face viramente in NOUL cont A.N.C.P.I. Bucuresti, respectiv :
RO45TREZ70020G330800XXXX

eterra
Acces online a persoanelor fizice autorizate la aplicatiile informatice ANCPI
Procedura care trebuie parcursa de persoanele fizice autorizate pentru a avea acces la aplicatiile informatice ANCPI se poate accesa accesand urmatorul link
Principalele avantaje ale accesarii eTerra RGI sunt :
-Depunerea online a cererilor
-Depunerea online a fisierelor CP
-Urmarirea Online a stadiului cererilor
Cererea de acces si procedura se poate downloada accesand urmatorul link
 • Cerere acces Online
 • eterra
  Punctul de vedere al ANCPI referitor la tariful aferent eliberarii copiei cartii funciare colective a condominiului
  "... persoana fizica/juridica autorizata va completa documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala cu dovada consultarii cartii funciare"

  eterra
  Pe site-ul ANCPI, www.ancpi.ro, gasiti o aplicatie de evidentiere a starii unei cereri depuse
  Ca noutate fata de versiunea anterioara, se va putea vizualiza istoricul fiecarei stari, precum si data la care a inceput aceasta stare
 • Urmarire Cerere Eterra-RGI
 • eterra
  In vederea calcularii tarifului in mod corect a primei inregistrari in cartea funciara a constructiilor vechi
  Va rugam sa aveti in vedere cand sunteti pe teren si efectuati masuratori , sa colectati urmatoarele informatii :
  -existenta/inexistenta utilitatilor
  -natura materialolor de constructie
  -anul construirii
  -daca exista imbunatatiri
  -starea fizica generala a constructiei

  eterra
  Stabilire termene de solutionare a cererilor conform Ordinului 186/2009
  Va aducem la cunostinta ca începând cu data de 19.08.2013, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta este nevoit sa denunte „Protocolul de colaborare încheiat intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta si Camera Notarilor Publici Constanta in data de 29.04.2009, înregistrat la nivelul O.C.P.I . Constanta sub nr 5123/29.04.2009”, pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor specifice, întrucât în urma reducerii numarului de personal si volumului mare de munca acestea nu mai pot fi respectate. De asemenea, va facem cunoscut ca termenele pentru furnizarea serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara la O.C.P.I. Constanta, vor fi cele stabilite in baza „Ordinului nr. 186/2009, privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 06/05/2009”, aplicându-se din data mai sus mentionata.

  eterra
  Inregistrare planuri parcelare in RGI
  Incepand cu data de 15.07.2013, planurile parcelare depuse pentru receptie de catre Oficiul de Cadastru si Publicitare Constanta se vor inregistra in RGI, in vederea imbunatatirii modului de evidenta, verificare si receptie a acestora - Procedura operationala


  eterra
  Lasa un mesaj
  se poate trimite un mesaj direct din site-ul institutiei , pentru a cere informatii , eventuale nelamuriri

  eterra
  Urmarire cerere in eTerra - RGI
  se poate vizualiza starea dosarului , termenul de solutionare si referatul de completare

  eterra
  Anunt privind valabilitatea bonului de ordine eliberat
  Petentii care nu s-au prezentat la referentul R.G.I. in vederea inregistrarii cererilor sale, conform numarului de ordine afisat, au dreptul de a se mai prezenta o singura data in baza aceluiasi bon de ordine eliberat initial de aparatul instalat in acest sens. Softul anuleaza automat valabilitatea bonului dupa a doua afisare, caz in care este necesar eliberarea unui nou bon de ordine.

  eterra
  Generare CP Versiunea 2.78.10
  Va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 01.01.2012 documentatiile cadastrale vor fi insotite la inregistrarea in Registrul General de Intrare atat de fisiere digitale in format CP folosite in prezent cat si de fisiere digitale in format CP, realizate cu aplicatia Generare CP ver. 2.78.10 .
  Aplicatia este disponibila gratuit la rubrica Download ,tot acolo puteti gasi manualul de utilizare si tutoriale video.Pentru a rula Generare CP ver. 2.78.8 aveti nevoie de instalarea urmatorului update : Microsoft .NET Framework version 2.0 , putand fi downloadata accesand urmatorul link