Aplicatii utile

RENNS si RAN

Cadastru General

Despre institutie

Informatii

Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :647367
Ultimele 24H:252
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta
Anunturi :
eterra
Centralizator final concurs 19_28.12.2017 Consilier gr.IA perioada nedeterminata

eterra
Centralizator interviu concurs 19_27.12.2017 consilier IA cim nedeterminat

eterra
Anunt reprogramare interviu concurs 28.12.2017 ora 10,00

eterra
Centralizator punctaj final proba scrisa consilier IA concurs 19_27.12.2017 Nedeterminat

eterra
Lista candidati concurs 19.12_27.12.2017 perioada nedeterminata

eterra
Rezultate finale concurs 24.11_04.12.2017 PNCCF CIM determinat

eterra
Centralizator punctaj final interviu concurs 24.11_04.12.2017 Referent I PNCCF

eterra
Acord preluare date caracter personal pentru persoane autorizate
Va informam ca OCPI Constanta prelucreaza date cu caracter personal , astfel este necesar acordul dumneavoatra de preluare a acestor date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001
Acordul dumneavoastra va fi transmis prin orice mijloace : fax , mail , posta sau personal la sediul OCPI Constanta pana cel tarziu la data de 4.12.2017 in forma prevazuta din anexa atasata

eterra
Rezultate proba scrisa concurs perioada determinata 24.11_04.12.2017 PNCCF

eterra
Informare post vacant consilier IA la Serviciul Economic perioada nedetermianta. Descarca tematica si bibliografia la sectiunea Cariera

eterra
Anunt concurs 19_27.12. 2017 Consilier IA perioada nedeterminata economic OCPI Constanta . Descarca tematica si bibliografia la sectiunea Cariera

eterra
Lista candidati admisi referent tr. I concurs 24.11_04.12.2017

eterra
Rezultate promovare 02.11.2017 SC BFF

eterra
Rezultate promovare 02.11.2017 SJRUSP

eterra
Anunt concurs 24.11_04.12. 2017 Referent PNCCF OCPI Constanta. Descarca tematica si bibliografia la sectiunea Cariera

eterra
Concurs Registrator de carte funciara gradul II 20-24.11.2017 determinata pana la revenirea titularului

eterra
Lista candidati admisi la examenul de promovare din 02.11.2017 SC BFF

eterra
Lista candidati admisi la examenul de promovare din 02.11.2017 SJRUSP

eterra
In data de 2.11.2017 la sediul OCPI Constanta va avea loc examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor. Descarca tematica si bibliografia la sectiunea Angajare

eterra
Layere stas necesare pentru verificarea lucrarilor depuse la OCPI Constanta

eterra
Va anuntuam ca in data de 3.10.2017 ora 13 persoanele autorizate sunt convocate la sala de sedinte etaj 5 din cadrul OCPI Constanta.
Pe ordinea de zi:
-ODG 1171/2017 privind modificarea Regulamentului de avizare
-Alte probleme privind completarea , depunerea intocmirea documentatiilor

eterra
Va anuntuam ca in data de 2.08.2017 ora 14 persoanele autorizate sunt convocate la sala de sedinte etaj 5 din cadrul OCPI Constanta.
Pe ordinea de zi:
-Programul National de Cadastru si Carte Funciara
-Motivul pentru care nu sunteti interesat de semnarea contractelor de prestari servicii pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica
Prezenta la sedinta este obligatorie , se va justifica motivul neprezentarii

eterra
Va anuntuam ca a fost aprobata programarea persoanelor juridice in vederea efectuarii controlului pentru anul 2017, atasam adresa cu tabelul

eterra
Rezultate promovare 12.07.2017 BFF

eterra
Rezultate promovare 12.07.2017 SJRUSP

eterra
Rezultate promovare 12.07.2017 BAR

eterra
Rezultate promovare 12.07.2017 SPI

eterra
Rezultatele examenului de autorizare sustinut in data de 27,28.06.2017

eterra
In data de 12.07.2017 la sediul OCPI Constanta va avea loc examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor. Descarca tematica si bibliografia

eterra
Intalnire in data de 22.06.2017 la sediul OCPI Constanta etaj 5 in sala de sedinte cu persoanele fizice autorizate

eterra
Anunt examen autorizare in data de 27.06.2017 ora 9:30 la sediul OCPI Constanta, domnul Dumitrescu Florin se va prezenta pentru sustinerea examenului

eterra
Rezultate finale concurs 25_30.05.2017 PNCCF

eterra
Centralizator Rezultate finale interviu 25_30.05.2017 consilier juridic PNCCF

eterra
Rezultate proba scrisa concurs 25_30.05.2017 consilier juridic PNCCF

eterra
Lista candidati admisi consilier juridic IA concurs 25_30.05.2017

eterra
Rezultate concurs autorizare 12.05.2017

eterra
Erata anunt concurs 25_30.05.2017 OCPI Constanta

eterra
Va comunicam conform adresei atasate ca institutia noastra va organiza in perioada 04.05-12.05.2017 o serie de intalniri cu primarii din judet in vederea stabilirii sectoarelor cadastrale, deplasarile in judet se vor face conform programului atasat

eterra
Intalnire in data de 15.05.2017 ora 13 etaj 5 in sala de sedinte OCPI Constanta intre reprezentantii OCPI Constyanta si persoanele fizice autorizate care au semnat contract de achizitii cu UAT-urile sau intentioneaza sa semneze acest contract in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara.
De asemenea in perioada 04.05 - 12.05.2017 OCPI Constanta organizeaza o serie de intalniri cu primarii din judet in vederea stabilirii sectorelor cadastrale , daca sunteti interesat sa participati contactati personalul BIS

eterra
In data de 26.04.2017 ora 14 la sala de sedinte din cadrul OCPI Constanta etaj 5 va avea loc intalnirea dintre conducerea OCPI Constanta si persoanale fizice autorizate

eterra
Examen autorizare in data de 10.05.2017 ora 9:30

eterra
Centralizator rezultate finale concurs 16_22.03.2017 Consilier cadastru IA SC BFF

eterra
Centralizator rezultate finale interviu concurs consilier cadastru IA 16_2 consilier cadastru

eterra
Rezultate proba scrisa concurs 16_22.03.2017 consilier cadastru

eterra
Lista candidati admisi_ respinsi cons cadastru BFF, concurs 16_22.03.2017

eterra
Rezultate finale concurs 22_28.02.2017 PNCCF

eterra
Centralizator rez finale interviu concurs cons cadastru IA 22_28.03.2017

eterra
Rezultate proba scrisa concurs 22_28.02.2017 consilier cadastru IA PNCCF

eterra
Anunt concurs 16_23.03.2017 consilier cadastru IA perioada nedeterminata PNCCF, tematica se gaseste la sectiunea : Angajare - Anunturi

eterra Prelungire termen de transmiterea observatiilor si a propunerilor pana la data de 4.03.2017 privind aprobarea autorizarii persoanelor fizice si juridice

eterra
Colaborare observatii regulament autorizare

eterra
Lista candidati admisi_ respinsi consilier cadastru IA, concurs 22_28.02.2017

eterra
Intalnirea din data de 08.02.2017 ora 14 se amana pentru data de 09.02.2017 ora 13 . Intalnirea dintre persoanele fizice autorizate si conducerea OCPI Constanta va avea loc in sala de sedinte dincadrul OCPI Constanta etaj 5

eterra
Anunt concurs Registrator grad 2 perioada determinata informatii suplimentare 21-27.02.2017

eterra
Anunt organizare concurs in data de 22_28.02.2017 post consilier cadastru II PNCCF,consilier cadastru 1A PNCCF, tematica se gaseste la sectiunea : Angajare - Anunturi

eterra
In data de 08.02.2017 ora 14 la sala de sedinte din cadrul OCPI Constanta etaj 5 ca avea loc intalnirea dintre conducerea OCPI Constanta si fizice autorizate

eterra
Persoanele fizice si juridice vor face viramente in noul cont O.C.P.I. Constanta, respectiv:
RO73TREZ231501503X027434

eterra Dezbatere publica : Proiectul de Ordin al directorului general ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice care realizeaza si verifica lucrari de specialitate in doemniul cadastrului , geodeziei si cartografiei pe pagina web www.ancpi.ro Informatii Publice/Legislatie/Dezbatere Publica
Va rugam ca pana la data de 31.01.2017 sa transmiteti propunerile/observatiile

eterra
Anunt referitor la realizarea unei estimari corecte a pretului/ha, pentru serviciile de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Intergrat de Cadastru si Carte Funciara, informatii detaliate accesand urmatorul LINK si LINK

eterra
Actualizarea/completarea datelor de contact a persoanelor fizice autorizate
Avand in vedere adresa ANCPI nr.15943/05.08.2016, inregistrata la OCPI Constanta sub nr. 5008/08.08.2016 cu privire la faptul ca aplicatia e-Terra 3 este in curs de implementare in cadrul oficiilor teritoriale, pentru a preintampina eventualele probleme legate de depunerea on-line a cererilor, persoanele fizice autorizate cu domiciliul situat in judetul Constanta isi vor verifica datele de contact afisate pe pagina de web a ANCPI (www.ancpi.ro) la sectiunea Autorizati si in situatia in care acestea nu sunt complete sau nu mai sunt de actualiate, vor depune in cel mai scurt timp posibil o solicitare de actualizare/completare a datelor la OCPI Constanta.
In cazul in care se solicita actualizarea/completarea adresei de e-mail si a numarului de telefon, se va depune o cerere semnata si stampilata de persoana fizica autorizata.Daca se solicita si actualizarea adresei de domiciliu, cererea va fi insotita de o copie a actului de identitate.
Precizam faptul ca adresa de e-mail a unei persoana fizice autorizate trebuie sa fie unica la nivelul aolicatiei informatice care gestioneaza datele referitoare la persoanale autorizate.

eterra
Persoanele autorizate fizice si juridice interesate sa participe la Programul National de Cadastru si Carte Funciara (cadastru general) sunt invitate sa se adreseze OCPI Constanta printr-o adresa de mail pana joi 04.08.2016 ora 14.00

eterra
Anunt referitor la Furnizarea de inregistrari de la statiile GNSS Permanente administrate de ANCPI

eterra
Conform art. 25 ODG 700/2014 va reamintim faptul ca : Persoanele autorizate sunt obligate sa inregistreze si on-line cererile si fisierele .cpxml aferente, conform prevederilor prezentului regulament

eterra
Anunt privind depunerea Registrelor de evidenta a lucrarilor realizate verificate de PJA in perioada 01.10.2015_31.12.2015

eterra
Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 914/10.12.2015 s-a publicat Ordinul Directorului general al ANCPI nr 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare , receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , aprobat prin Ordinul Directorului general al ANCPI nr. 700/2014.
Actul va intra in vigoare la data de 1.01.2016.
Anexa s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 914 bis

eterra
Anunt cu precizari privind aplicarea Regulamentului aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nt 700/2014

eterra
Toate persoanele juridice autorizate cu sediul in judetul Constanta, vor depune la secretariatul institutiei pana la data de 12.10.2012, Registrele de evidenta a lucrarilor in perioada 01.07.2015-30.09.2015

eterra
Anunt privind Ordinul nr. 700/2014 - receptii tehnice ale planurilor topografice la faza de studii de fezabilitate

eterra
ANUNT
- INCEPAND CU DATA DE 14.09.2015 INFORMATIILE PRIVIND SITUATIA JURIDICA A IMOBILELOR VOR PUTEA FI EFECTUATE DE CATRE PETENTI PRIN CONSULTAREA BAZEI DE DATE A O.C.P.I. CONSTANTA LA STATIA DE LUCRU SPECIAL AMENAJATA IN ACEST SENS LA R.G.I.

eterra
ANUNT
- PENTRU INFORMATII LEGATE DE CERERILE INREGISTRATE IN REGISTRUL GENERAL DE INTRARE SE VA ACCESA : WWW.ANCPI.RO/URMARIRE CERERE RGI .
-EVENTUALELE PROBLEME INTAMPINATE IN SOLUTIONAREA CERERILOR VOR FI LAMURITE PRIN INTERMEDIUL REFERATELOR DE COMPLETARE SAU CONVOCARE LA REGISTRATOR.
- REFERATELE DE COMPLETARE SI CONVOCARILE SE VOR RIDICA DE LA BIROUL RELATII CU PUBLICUL IN INTERVALUL ORAR AFISAT

eterra
Comunicat catre Persoanele Fizice Autorizate -Inregistrare cereri on-line

eterra
HG 294 privind aprobarea Progamului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

eterra
TRANSMITERE PROPUNERI MODIFICARE ODG 700_2014_TERMEN 26.03.2015

eterra
Procedura operationala nr. 009_S.C._27.01.2015 privind inregistrarea in Registrul General de Intrare a Documentatiilor cadastrale întocmite pentru receptia planului parcelar si înscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

eterra
Programul privind controlul persoanelor juridice autorizate de ANCPI pentru anii 2014-2015

eterra
Programul OCPI Constanta pentru anii 2014-2015, privind controlul persoanelor juridice autorizate de catre ANCPI

eterra
Va comunicam ca programul special de lucru cu expertii judiciari in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Verificari si Receptie Lucrari este :
Luni intre orele 14 - 16
Miercuri intre orele 14 - 16

eterra
Va rugam sa ne trimiteti pe mail la adresa ct@ancpi.ro urmatoarele date : societatea/institutia/notariat/firma de cadastru , numele , prenumele si fotografia tip buletin a persoanei de legatura cu institutia noastra in vederea creearii ecusonului pentru imbunatatirea accesului acestora

eterra
In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate va aducem la cunostinta ca termenul de depunere a cererilor pentru eliberarea credentialelor in vederea accesului online este de 2 saptamani incepand cu data de 26.09.2014

eterra
Informare persoane autorizate
Va informam ca persoanele fizice/juridice autorizate pot transmite observatii si propuneri la Regulamentul de avizare , receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, pe adresa de e-mail: regulament700@ancpi.ro. In acest sens , anuntul a fost publicat pe site-ul ANCPI , in sectiunea Autorizati
De asemenea in cadrul sedintelor organizate de OCPI cu persoanele autorizate , veti primi informatii in legatura cu posibilitatea propunerilor si observatiilor la adresa de e-mail mentionata mai sus

eterra
Va informam ca BIROURILE NOTARIALE vor face viramente in NOUL cont A.N.C.P.I. Bucuresti, respectiv :
RO45TREZ70020G330800XXXX

eterra
Acces online a persoanelor fizice autorizate la aplicatiile informatice ANCPI
Procedura care trebuie parcursa de persoanele fizice autorizate pentru a avea acces la aplicatiile informatice ANCPI se poate accesa accesand urmatorul link
Principalele avantaje ale accesarii eTerra RGI sunt :
-Depunerea online a cererilor
-Depunerea online a fisierelor CP
-Urmarirea Online a stadiului cererilor
Cererea de acces si procedura se poate downloada accesand urmatorul link
 • Cerere acces Online
 • eterra
  Punctul de vedere al ANCPI referitor la tariful aferent eliberarii copiei cartii funciare colective a condominiului
  "... persoana fizica/juridica autorizata va completa documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala cu dovada consultarii cartii funciare"

  eterra
  Pe site-ul ANCPI, www.ancpi.ro, gasiti o aplicatie de evidentiere a starii unei cereri depuse
  Ca noutate fata de versiunea anterioara, se va putea vizualiza istoricul fiecarei stari, precum si data la care a inceput aceasta stare
 • Urmarire Cerere Eterra-RGI
 • eterra
  Anunt sedinta cu persoanele fizice autorizate - membri în comisiile de inventariere pentru Legea 165/2013 in data de 14.08.2014 ora 13:00, sediul OCPI Constanta

  eterra
  In vederea calcularii tarifului in mod corect a primei inregistrari in cartea funciara a constructiilor vechi
  Va rugam sa aveti in vedere cand sunteti pe teren si efectuati masuratori , sa colectati urmatoarele informatii :
  -existenta/inexistenta utilitatilor
  -natura materialolor de constructie
  -anul construirii
  -daca exista imbunatatiri
  -starea fizica generala a constructiei

  eterra
  ANUNT IMPORTANT Intocmirea Registrului de evidenta a lucrarilor realizate

  eterra
  Stabilire termene de solutionare a cererilor conform Ordinului 186/2009
  Va aducem la cunostinta ca începând cu data de 19.08.2013, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta este nevoit sa denunte „Protocolul de colaborare încheiat intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta si Camera Notarilor Publici Constanta in data de 29.04.2009, înregistrat la nivelul O.C.P.I . Constanta sub nr 5123/29.04.2009”, pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor specifice, întrucât în urma reducerii numarului de personal si volumului mare de munca acestea nu mai pot fi respectate. De asemenea, va facem cunoscut ca termenele pentru furnizarea serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara la O.C.P.I. Constanta, vor fi cele stabilite in baza „Ordinului nr. 186/2009, privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 06/05/2009”, aplicându-se din data mai sus mentionata.

  eterra
  Inregistrare planuri parcelare in RGI
  Incepand cu data de 15.07.2013, planurile parcelare depuse pentru receptie de catre Oficiul de Cadastru si Publicitare Constanta se vor inregistra in RGI, in vederea imbunatatirii modului de evidenta, verificare si receptie a acestora - Procedura operationala


  eterra
  Consultati baza grafica in vederea verificarii limitelor imobilului
  Puteti consulta baza grafica utilizand programul din locatia Ferdinand nr. 53, Constanta, verificand suprapunerea imobilului dumneavoastra cu vecinatatile.
  Pentru aceasta aveti nevoie de un fisier cpxml valid cu fluxul de prima inregistrare.
  Va puteti converti fisierul dxf sau dwg utilizand utilitarul Generare CP Versiunea 2.


  eterra
  Situatia juridica
  se poate afla situatia juridica a unui imobil , cautand dupa adresa se poata afla numarul cadastral si numarul de carte funciara al respectivului imobil . Baza de date a fost actualizata in data de 08-04-2011

  eterra
  Cautare Informatii Carti Funciare Colective
  se poate vizualiza numarul cartii funciare , numarul cadastral si suprafata cartilor funciare colective inscrise in baza de date electronica a Oficiului de Cadastru si Publiciatate Imobiliara Constanta , cautate dupa adresa imobilului respectiv
  Baza de date a fost actualizata in data de 08-04-2011


  eterra
  Lasa un mesaj
  se poate trimite un mesaj direct din site-ul institutiei , pentru a cere informatii , eventuale nelamuriri

  eterra
  Urmarire cerere in eTerra - RGI
  se poate vizualiza starea dosarului , termenul de solutionare si referatul de completare

  eterra
  Anunt privind valabilitatea bonului de ordine eliberat
  Petentii care nu s-au prezentat la referentul R.G.I. in vederea inregistrarii cererilor sale, conform numarului de ordine afisat, au dreptul de a se mai prezenta o singura data in baza aceluiasi bon de ordine eliberat initial de aparatul instalat in acest sens. Softul anuleaza automat valabilitatea bonului dupa a doua afisare, caz in care este necesar eliberarea unui nou bon de ordine.

  eterra
  Anunt Important
  Persoanele fizice vor verifica pe site-ul ANCPI la sectiunea Autorizati pana la data de 20.04.2012 datele de contact (adresa,telefon/fax,mail). In situatia in care datele nu mai sunt actuale persoanele fizice autorizate vor informa OCPI(cat B.C.E.), respectiv ANCPI(categoriile A.D.) cu privire la datele corecte.Pesoanele fizice autorizate fara adresa de mail vor depune pana la data 20.04.2012 la oficiul teritorial unde au domiciliul fiscal o declaraties semnata si stam pilata din care sa reiasa acest lucru si ca vor lua la cunostinta comunicarile OCPI de pe site-ul sau sediul acestuie

  eterra
  Generare CP Versiunea 2.78.10
  Va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 01.01.2012 documentatiile cadastrale vor fi insotite la inregistrarea in Registrul General de Intrare atat de fisiere digitale in format CP folosite in prezent cat si de fisiere digitale in format CP, realizate cu aplicatia Generare CP ver. 2.78.10 .
  Aplicatia este disponibila gratuit la rubrica Download ,tot acolo puteti gasi manualul de utilizare si tutoriale video.Pentru a rula Generare CP ver. 2.78.8 aveti nevoie de instalarea urmatorului update : Microsoft .NET Framework version 2.0 , putand fi downloadata accesand urmatorul link